27.05.2018 Meniny má Iveta
  
  •   

 

V koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Partizánskom znela v stredu 2. mája ľudová pieseň. Centrum voľného času v spolupráci so ZUŠ-kou zorganizovali už 28. ročník speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018.

Česko-Slovenský deň v Partizánskom mal svoje tretie pokračovanie. V rámci neho vo štvrtok 3. mája do Základnej školy Radovana Kaufmana zavítali žiaci z partnerského mesta Náchod.

Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva prinieslo aj pohľad na aktuálnu situáciu v zdravotníctve. Správu o stave zdravotnej starostlivosti v rámci nášho kraja predniesla Elena Štefíková, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Už len pár dní majú občania na to, aby podporili predkladateľov projektov v rámci komunitného participatívneho rozpočtu mesta Partizánske. Od 1. do 15. mája totiž prebieha hlasovanie – ak sa vám pozdáva niektorý zo šestnástich predložených návrhov z oblasti kultúry, športu, sociálnych služieb, školstva, životného prostredia či dopravy, neváhajte ho podporiť svojím hlasom. Aj ten váš môže zavážiť, či sa daný projekt kvalifikuje (musí získať minimálne 50 hlasov) a bude môcť byť zrealizovaný. Do budúceho utorka môžete posielať SMS správu v sume 0,50 eur na číslo 6664 v tvare: PROJEKT medzera číslo projektu. Na veľkosti písmen nezáleží. Treba myslieť na to, že z jedného telefónneho čísla je možné za konkrétny projekt zahlasovať len jeden raz, ale možno pritom hlasovať aj za všetky projekty.

V Partizánskom pribudne do siete škôl a školských zariadení nová cirkevná materská škola. Návrh na jej zriadenie odsúhlasili mestskí poslanci na aprílovom rokovaní.

V diskusiách na sociálnych sieťach sme si všimli podnet, ktorý sa týka priehrady vo Veľkých Uherciach. Jeden z týchto príspevkov na ilustráciu odcitujeme: „Zdevastovaný kus rekreačnej oblasti. Plná hladina mŕtvych rýb. Brehy obsypané mŕtvolami. Všade smrad, muchy, bordel. Voda, v ktorej je viac dusičnanov než kyslíka. Ryby lapajúce po dychu pomaly kapú. Mŕtvoly nahádzané na kope na okraji lesa...“ Keďže k príspevku boli priložené aj fotografie uhynutých rýb, požiadali sme členov rybárskeho zväzu v Partizánskom o vysvetlenie, čo sa v danom revíri vlastne deje.

Spoločnosť Fortischem, a.s., sídliaca v neďalekých Novákoch, spustila skúšobnú prevádzku nového zariadenia (na foto), ktoré šetrí prírodu, náklady aj ľudské zdroje. Od apríla tak vyrába vodík, chlór a hydroxid sodný prostredníctvom tzv. membránovej elektrolýzy, ktorá nahradila pôvodnú ortuťovú. Nové zariadenie, ktoré sa radí k svetovej špičke v oblasti najlepších dostupných technológií, dodala japonská spoločnosť.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť udeľuje generálny pardon všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1. apríla 2018 do 1. júla 2018 majú neoprávnení odberatelia/ producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta, resp. miesta produkcie v zmysle Cenníka výkonov a služieb spoločnosti.