20.08.2018 Meniny má Anabela
  
  •   

 

www.novinytempo.sk >> Z regiónu

Kto zastupuje občanov v samosprávnych orgánoch? Z aktuálnej štatistiky za okres Partizánske vychádza, že je to muž vo veku okolo 50 rokov, a oficiálne sa hlási k strane SMER – SD. Dospeli sme k tomu súhrnom výsledkov ostatných komunálnych volieb. 

Na začiatku zberu tohtoročnej úrody vyslovil Ivan Šmatlák, predseda Poľnohospodárskeho družstva Chynorany, na stránkach Tempa priam prorockú vetu – Ak k nám bude počasie milosrdné, žatvu by sme mali ukončiť do 25. júla... Skúsený poľnohospodár dobre vedel, o čom hovorí. Úspešnosť žatvy je skutočne veľkou mierou v rukách Božích. Prialo teda počasie, či chýbal ten povestný vlások, aby mali pestovatelia obilovín tohtoročné „zlato“ už pod strechou? 

 

Starostovia a starostky Regionálneho združenia miest a obcí regiónu Stredné Ponitrie sa zišli na prvých tohtoročných zasadnutiach 7. a 14. februára v Klátovej Novej Vsi. V priebehu stretnutí sa oboznámili s bezpečnostnou situáciou v okrese Partizánske, s problematikou elektronického portálu odpadov a so službami pre samosprávy. S informáciami z Rady Združenia miest a obcí Slovenska ich oboznámila predsedníčka regionálneho združenia Iveta Randziaková, ktorá viedla zasadnutia. 

V polovici novembra minulého roku boli z priehrady vo Veľkých Uherciach, ktorá slúži aj ako rybárska nádrž, vylovené posledné kusy šupináčov. Priehrada bola vypustená až do dna. Redakcia sa o jej budúcnosť zaujímala priamo v Slovenskom vodohospodárskom podniku. Na otázky odpovedal Ľuboš Krno, vedúci oddelenia sekretariátu generálneho riaditeľa a hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica.

Kam sa podela hrdosť?

Koncom roka 2013 zmizla z kultúrnej mapy Slovenska ďalšia stavebná pamiatka. „Na jednej strane ulice sa renovuje,“ hovorí jeden z obyvateľov Bošian, „na strane druhej sa búra historická budova.“  Ako ste, milí čitatelia, postrehli, hovoríme o Bošanoch, kde je zemianska kúria už minulosťou. V úvode publikácie Bošany, Pozoruhodnosti, ktorú vydal tunajší obecný úrad, starosta Pavel Štros okrem iného napísal: „Prijmite túto publikáciu s láskou a potešením a nech vo vás zanechá hrdosť, že ste Bošanci...“

Po minuloročnom veľkom úspechu Vedeckej noci sa v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi rozhodli 22. novembra toto podujatie zopakovať. Samozrejme, s novými pokusmi a aktivitami. Tento rok boli do akcie zapojení žiaci 7.,8. a 9. ročníka, nováčikmi boli žiaci prvého stupňa z krúžku Vševedko, ktorých mala pod taktovkou pani učiteľka Mozolová. Za "veľkých" žiakov a organizačné zabezpečenie celej akcie prevzali zodpovednosť, tak ako vlani pani učiteľky Bielichová a  Mikulášová.

 S výstavou sa začne pravdepodobne o šesť mesiacov

Koncom roka 2011 zaslala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Európskej komisii do Bruselu projektČistiareň odpadových vôd Sever, ktorého celková hodnota je 102 miliónov eur. Komisia ho schválila v auguste 2012. V rámci projektu sa má na novú kanalizačnú sieť napojiť približne 11 tisíc obyvateľov z troch regiónov, z celkovej dĺžky asi 77,5 km kanalizačných potrubí bude najviac – až 44,2 km na území okresu Partizánske. Dodávateľ stavebných prác musí za dva roky, 2013 až 2015, vybudovať 96 km kanalizačných sietí, 49 čerpacích staníc a tri existujúce ČOV zrekonštruovať.

Európa - spoločný domov

Obec Klátova Nová Ves v rámci projektu Európa pre občanov má už tretí rok družobné kontakty s obcami vo Francúzsku a v Nemecku. V máji tohto roku sa obce stretli v Klátovej Novej Vsi a takmer dvadsiatka občanov sa vybrala začiatkom augusta do francúzskej obce Vignols na ďalšie tohtoročné partnerské stretnutie. Nieslo sa v duchu osláv 20. výročia priateľstva medzi francúzskymi a nemeckými obcami.