24.05.2019 Meniny má Ela

Aj vaša SMS správa môže zavážiť!

Komunitné projekty, za ktoré môžete hlasovať

 

Pod číslom 1 sa nachádza projekt neformálneho združenia Amavet klubu pri Centre voľného času, ktorý má názov Veda nás baví.

 

S číslom 2 sa o vašu priazeň uchádza Hvezdáreň v Partizánskom s projektom nazvaným Festival Slnka.

 

Trojka je číslo pridelené Základnej škole s Materskou školou na Veľkej okružnej.Do hlasovania sa zapojila s projektom Bezpečná škola – vstupná rampa.

 

Keramickú dielňu si chce vďaka dotácii zriadiť Základná škola na Malinovského ulici. Ich projekt má v hlasovaní číslo 4.

 

O rozšírenie existujúceho outdoorového ihriska na letisku má záujem spoločnosť Aerocafé. Jej projekt má číslo 5.

 

Občianske združenie Centrum Naša chalúpka prichádza s myšlienkou živého Človeče nehnevaj sa pre Partizánčanov. Ich hlasovacie číslo je 6.

 

Sedmička patrí Základnej škole vo Veľkých Bieliciach a ich projektu Bezpečná škola 1.

 

Podobný názov Bezpečná škola 2 je takisto projekt tejto základnej školy, ktorý má v hlasovaní číslo 8.

 

Označenie nového turistického chodníka Hlboké – Skalná brána – sedlo Plešovica je projekt Petra Vraňáka. Patrí mu číslo 9.

 

Hlasovacie číslo 10 má občianske združenie Batania, ktoré chce prostriedky použiť na financovanie projektu Bezpečné školské ihrisko.

 

S číslom 11 sa o vaše hlasy uchádza Vydavateľstvo Tempo.Cieľom jeho projektu má byť zriadenie kontaktnej miestnosti a sprístupnenie redakčného archívu pre verejnosť.

 

Dvanástku klikajte vtedy, ak chcete podporiť Súkromnú umeleckú školu Ateliér a jej projekt s názvom Krajšie mesto Partizánske (smeti patria do koša).

 

Športový klub Harvard a projekt s názvom zasadacia miestnosť FBK Harvard Partizánske má v hlasovaní číslo 13.

 

So štrnástkou chcú športovci klubu Harvard Partizánske uspieť v projekte, ktorý pomenovali Učiť sa chceme od najlepších.

Občianska iniciatíva zberateľov mesta sa o vašu priazeň uchádza s číslom 15. Digitalizácia histórie činnosti klubu filatelistov od roku 1944 a novín vydávaných firmou Baťa je názov ich projektu.

 

Nábytok do učebne v prírode a mimo nej si chce vďaka projektu zadovážiť ZŠ Radovana Kaufmana. Jej projekt sa spája s číslom 16.

 

 

Hlasujúci môže dostať až 4 druhy spätnej správy: „Ďakujeme za váš hlas pre komunitný projekt mesta Partizánske“ (spoplatnené 0,50 €), „Ďakujeme, ale za daný projekt ste už hlasovali“ (ak sa hlasujúci pokúsi poslať ďalší hlas projektu, za ktorý už predtým hlasoval, táto SMS nie je spoplatnená) „SMS ste nenapísali správne. Skontrolujte jej správnosť a skúste to znova. Táto SMS nebola spoplatnená.“ (ak sa hlasujúci pri písaní pomýli – nesprávne číslo, preklep v slove, chýbajúca medzera za slovom PROJEKT), „Uviedli ste nesprávne poradové číslo. Hlasujte na 6664 znova v tvare: PROJEKT 1-16“ (táto SMS nie je spoplatnená).

Späť