16.07.2018 Meniny má Drahomír

Bošany nominované na Oskara bez bariér

Súčasťou 25. snemu Združenia miest a obcí Slovenska bol 28. mája v Bratislave slávnostný galaprogram s vyhlásením víťaza celoročnej súťaže OSKAR BEZ BARIÉR. 

 

Cieľom 10. ročníka tejto súťaže bolo opäť motivovať samosprávy miest a obcí v angažovaní sa v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých a sociálne slabších občanov, a tak napomáhať ich integrácii. Za rok 2013 si za aktivity v prospech znevýhodnených občanov víťaznú sošku Oskara odniesla Mestská časť Bratislava – Petržalka. Za aktivity v odstraňovaní bariér bola za rok 2013 medzi päticou nominovaných na ocenenie Oskar bez bariér aj obec Bošany. So 4 250 obyvateľmi patrí k najväčším slovenským obciam. V súťaži je nováčikom, no podľa hodnotenia predstavila starostlivo pripravený projekt zameraný na odstraňovanie bariér. Debarierizácia zdravotného strediska – vybudovanie výťahu, a tým pohodlného prístupu k ambulanciám všeobecných lekárov, stomatologickej i gynekologickej ambulancie, k detským lekárom i do lekárne, pomohla všetkým generáciám občanov. Bošanci oceňujú aj podporu samosprávy činnosti klubu dôchodcov, či miestnej organizácii zdravotne postihnutých. 
Paradoxom je, že práve komisiou vysoko hodnotený projekt búrania bariér rozpútal v Bošanoch menšiu „vojnu“. V najvyššom samosprávnom orgáne, v obecnom zastupiteľstve sa o ňom začiatkom roka intenzívne rokovalo po tom, čo dodávateľská firma vyčíslila celkovú cenu výťahu na 219 383,64 eur, kým predpokladaná bola o takmer polovicu nižšia. Podľa zmluvne dohodnutých podmienok s dodávateľom by mali Bošany zo svojho rozpočtu uhradiť v tomto roku formou splátky 86 280 eur, čo však poslanci neschválili. Sami sa za údajné predraženie investície „potrestali“ zrieknutím sa mesačných odmien a starostu Pavla Štrosa nezvýšením platu, ktoré umožňuje zákon. Hospodárenie v Bošanoch prišiel skontrolovať aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Na obecnom zastupiteľstve 17. marca bol zverejnený protokol o jej výsledku. Vyplýva z neho, že v procese verejného obstarania akcie Prístavba exteriérového výťahu na budove zdravotného strediska nenastali skutočnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorých by verejný obstarávateľ (obec) mal povinnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky.
 
Dokončenie článku a rozhovor so starostom Bošian, nájdete v novinách TEMPO č. 24/2014 - TU!
Späť