27.05.2018 Meniny má Iveta

Horúca téma - platy v školstve

Po minuloročných štrajkoch učiteľov ministerstvo školstva avizovalo zvýšenie ich platov. Má to však jeden háčik. Kde na ne vziať? Keďže materské školy, ZUŠ-ky ako aj školské jedálne a kluby, vrátane centier voľného času sú v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odmietlo niesť ťarchu financovania zvýšenia platov pedagógov len na svojich pleciach. Na rokovaní v Partizánskom to potvrdil aj podpredseda ZMOS-u Štefan Bieľak: „Ak teda nastane takéto zvýšenie, že sa dohodnú odborári s ministrom školstva a za účasti aj ZMOS-u, tak sme ochotní takéto zvýšenie podporiť, ale musí byť osobitne finančne vykryté zo štátneho rozpočtu.“ V prípade, že by tomu tak nebolo, môže nastať problém. Mestá a obce totiž zo svojich rozpočtov nedokážu garantovať 6 %-né navýšenie. Za dôležitý cieľ považujú členovia ZMOS-u nájsť systémové riešenia. Situácia s neočakávaným dofinancovaním platov sa už totiž stala, a ako priznal Bieľak, podpredseda ZMOS-u, zároveň primátor mesta Spišská Belá: „Bol s tým obrovský problém. Žiadali sme ministerstvo dofinancovať rozdiel, no neuspeli sme. Nejako sme to zvládli, ale povedali sme, že takáto situácia pre budúci rok už nastať nemôže. Príklad môjho mesta bol taký, že sme museli škrtať niektoré investičné aktivity.“ Jeho stanovisko podporil aj primátor Jozef Božik a ostatní členovia združenia. Všetci predpokladajú, že vláda bude mať ambíciu pozorne počúvať predstaviteľov ZMOS-u práve preto, aby nedošlo k veľkým rozporom. „Primátori a starostovia chcú naplniť kolektívne vyjednávanie a zmluvu, ktorá bola jeho výsledkom, len potrebujeme mať finančné krytie. Som však presvedčený, že samosprávy si to od septembra 2017 budú musieť opäť ´zliznúť´ tak, ako tomu bolo minulý rok. Ale ak by malo dôjsť k zvýšeniu platov už od januára, my skutočne potrebujeme finančné prostriedky,“ vysvetlil aktuálnu situáciu Božik. Nateraz teda prebiehajú rokovania, ktorých výsledkom by mala byť stabilizácia. Či sa rezort školstva, odborári a ZMOS dohodnú, by sa malo čoskoro ukázať.

Späť