16.02.2019 Meniny má Ida

Horúca téma: parkovanie

Počet evidovaných vozidiel na Slovensku každoročne stúpa. Dokazujú to štatistiky ministerstva vnútra. Kým v roku 1990 bolo evidovaných zaokrúhlene 1 527 000 vozidiel, v roku 2008 ich počet presiahol dva milióny a v minulom roku až tri milióny! Vďaka automobilom a iným druhom dopravných prostriedkov sme flexibilnejší, no zároveň sa vyhrotila problematika, kde ich zaparkovať alebo odstaviť. Túto situáciu musí riešiť aj mesto Partizánske.

 

Skúmaním dopravnej situácie na Slovensku sa zaoberá aj Slovenská parkovacia asociácia (SPA), ktorá dlhodobo hovorí o potrebe vytvoriť nové smernice a legislatívu pre zefektívnenie mestskej mobility. „Problémom je spojiť odborníkov, mestá i ministerstvá, nájsť spoločné slová a takýmto spôsobom vytvoriť celoštátnu stratégiu parkovania,“ uviedol v tlačovej správe predseda SPA Miroslav Lepeta. Mestá sa totiž nedajú nafúknuť a je potrebné vytvoriť reguláciu parkovania a odstavovania vozidiel. Akú zmenu to prinesie?

 

Celoslovenský problém

Vo viacerých mestách je prax vodičov taká, že kde je voľná plocha, tam sa zaparkuje a auto sa ponechá na mieste toľko, koľko sa potrebuje. Po novom by malo dôjsť k usmerneniu prostredníctvom zavedenia časových obmedzení a poplatkov za parkovanie. K určitému regulovaniu pristúpilo po prvý raz aj mesto Partizánske koncom minulého roka. Pred mestským úradom sa zdynamizovalo využívanie parkovacích plôch tým, že sa povolilo parkovanie vozidlám len v rozsahu dvoch hodín. Po ich uplynutí musí vodič s autom miesto opustiť a prenechať ho ďalšiemu záujemcovi. Podľa mestskej radnice sa táto novinka osvedčila. Výsledky zavedenia regulácie vidno podľa asociácie aj na príklade dvoch európskych miest. „V Ríme používa auto na osobnú prepravu oveľa viac obyvateľov ako v Barcelone, preto talianska metropola potrebuje aj oveľa viac parkovacích miest. Súvisí to s tým, že sa o cene za parkovanie rozhodovalo politicky a hodinová cena sa pohybuje okolo 1 eura. V Barcelone sa cena za hodinu parkovania v meste pohybuje od 2,75 do 3 eur, aj preto je v popredí preprava hromadnou dopravou, preprava bicyklom a tiež preprava pešo.“ Zavádzanie poplatkov a obmedzení nie je populárnym krokom, aj keď predstavu o pohodlnom zaparkovaní má zrejme každý vodič. „Priemerne je v slovenských mestách podľa výsledkov približne 1000 regulovaných parkovacích miest. Hodinová cena za parkovanie sa pohybuje od 0,20 do 1,20 eura. Vysoké cenové rozpätie je i v poplatkoch za rezidenčné karty. Pohybujú sa od 5 do 400 eur,“ uvádza SPA. Zdá sa, že mestá sú nútené postupne realizovať tieto neobľúbené kroky. Inak tomu nebude zrejme ani v Partizánskom.

 

Dokončenie článku nájdete v novinách TEMPO č. 13/2018 - TU!   

Späť