16.07.2018 Meniny má Drahomír

Je tohtoročná žatva už minulosťou?

Na začiatku zberu tohtoročnej úrody vyslovil Ivan Šmatlák, predseda Poľnohospodárskeho družstva Chynorany, na stránkach Tempa priam prorockú vetu – Ak k nám bude počasie milosrdné, žatvu by sme mali ukončiť do 25. júla... Skúsený poľnohospodár dobre vedel, o čom hovorí. Úspešnosť žatvy je skutočne veľkou mierou v rukách Božích. Prialo teda počasie, či chýbal ten povestný vlások, aby mali pestovatelia obilovín tohtoročné „zlato“ už pod strechou? 

V deň redakčnej sondy, v posledný júlový deň, nám predseda Ivan Šmatlák z miesta svojej zaslúženej dovolenky šťastne hlásil, že tohtoročnú žatvu poľnohospodári z Chynorian úspešne ukončili. Stalo sa tak o polnoci 26. júla. Spokojnosť v hlase potvrdili aj jeho slová, že úroda je dobrá.

Naopak, hlavná agronómka Poľnohospodárskeho družstva podielnikov vo Veľkých Uherciach Alena Gubanová mala v  zamračené ráno 31. júla, už niekoľké v poradí, hlavu v smútku. Na výmere okolo 140 hektárov im ešte stála nepokosená pšenica. Za posledných 14 rokov si takú ťažkú žatvu nepamätá. V jej ťažiskovom mesiaci júli napadlo na poliach, ktoré obhospodarujú, až 211 milimetrov úhrnných zrážok, čo je päťnásobne viac ako normál! Výnosy z doteraz zožatých plôch dosiahli priemer 4,6 tony z hektára ozimnej repky, jarný jačmeň okolo 6 ton, rovnako tak doteraz zožatá pšenica v potravinovej kvalite. 

O priebeh žatvy sa redakcia zaujímala aj u hlavného agronóma akciovej spoločnosti Agrocoop so sídlom v Klátovej Novej Vsi. V posledný júlový deň ešte nemali zber obilia vo svojich chotároch ukončený. Úroda je dobrá, no výsledky nechcel bližšie špecifikovať.(bab) 

Späť