16.07.2018 Meniny má Drahomír

Megaprojekt ČOV Sever

Koncom roka 2011 zaslala Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Európskej komisii do Bruselu projekt Čistiareň odpadových vôd Sever, ktorého celková hodnota je 102 miliónov eur. Komisia ho schválila v auguste 2012. V rámci projektu sa má na novú kanalizačnú sieť napojiť približne 11 tisíc obyvateľov z troch regiónov, z celkovej dĺžky asi 77,5 km kanalizačných potrubí bude najviac – až 44,2 km na území okresu Partizánske. Dodávateľ stavebných prác musí za dva roky, 2013 až 2015, vybudovať 96 km kanalizačných sietí, 49 čerpacích staníc a tri existujúce ČOV zrekonštruovať.

 

Toľko na úvod rozhovoru s predsedom Predstavenstva akciovej spoločnosti ZsVS v Nitre Jánom Podmanickým, bývalým primátorom Partizánskeho. Práve u neho, priamo zainteresovaného na megaprojekte spoločnosti, sme sa zaujímali o aktuálne informácie.

Končí sa rok 2013 a zatiaľ sa v našom regióne nezačali žiadne stavebné práce v rámci projektu ČOV Sever. V akej etape je realizácia a aké okolnosti ju oddialili?

 

Základnou podmienkou začatia stavebných prác je vysúťaženie dodávateľa stavebných prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a vysúťaženie stavebného dozoru. Každá etapa tejto činnosti podlieha schváleniu Ministerstvom ŽP SR, ktoré nad stavbami tejto veľkostnej kategórie vykonáva trvalý dozor.

 

Oznámenie a súťažné podklady pre verejnú súťaž na stavebný dozor boli po schválení MŽP SR zverejnené vo vestníku verejného obstarávania (VO) 12. apríla 2013. Otváranie obálok prebehlo  31. mája 2013 a ďalej prebiehal proces vyhodnocovania ponúk. Žiaľ, vzhľadom na zistenia auditov Európskej komisie ohľadom obmedzovania lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov pri väčšine obstarávaní na Slovensku, nám bolo zo strany MŽP SR oznámené, že predmetné obstarávanie nie je možné overiť a výdavky z neho vyplývajúce uznať za oprávnené. Preto nám bolo ako obstarávateľovi odporučené obstarávanie zrušiť - v súčasnosti prebieha proces vyhlásenia opätovného výberového konania na stavebný dozor.

 

Viac sa dočítate v TEMPE č.47

Späť