24.05.2019 Meniny má Ela

Nadviazali nové priateľstvá

Česko-Slovenský deň v Partizánskom mal svoje tretie pokračovanie. V rámci neho vo štvrtok 3. mája do Základnej školy Radovana Kaufmana zavítali žiaci z partnerského mesta Náchod.

 

Po Valašskom Meziříčí a Benešove sa tak Náchod stal ďalším mestom spolupracujúcim v tomto projekte, ktorého cieľom je rozvoj česko-slovenskej vzájomnosti a vytváranie priateľstiev medzi oboma národmi. „Máme podobnú históriu, podobný jazyk, takže nie je problém, aby medzi deťmi vzniklo priateľstvo, pretože nie je medzi nimi žiadna bariéra. Máme k sebe veľmi blízko a je potrebné, aby deti medzi sebou nadviazali kamarátstva. Keďže hranice medzi Českou a Slovenskou republikou dnes nie sú, mali by sme byť k sebe dosť blízko,“ vyjadrila sa k spoločnému stretnutiu zástupkyňa starostu mesta Náchod Pavla Maršíková. Partizánske bolo ešte v roku 2015 iniciátorom vzniku Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti. V rámci nej sa spojilo viacero územných a záujmových samospráv, medzi inými aj Nadácia Tomáša Baťu. Spolu so Štátnym fondom kultúry ČR a mestom Partizánske vytvorili rozprávkovú knihu s názvom Baťovídky – Baťoviedky, ktorá je písaná v oboch jazykoch. Oboznámiť má české deti so slovenčinou a naopak slovenské s češtinou. Autorkou knihy je Michaela Pribilincová. Prostredníctvom príbehu medveďa Toma sú v jednotlivých kapitolách prerozprávané životné etapy Tomáša Baťu. Súčasťou vydania je aj pexeso a omaľovánka. „Zámerom tejto publikácie je pomôcť realizovať programové princípy a priority Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti iniciovanej naším mestom v kontexte formovania a rozširovania odkazu firmy Baťa a batizmu, ale zároveň aj v rámci československej vzájomnosti, ktorá je hodnotovým pilierom samosprávy mesta Partizánske, ale aj mesta Náchod,“ zmienil sa primátor Jozef Božik. Ako darček dostanú knihu všetci žiaci druhého ročníka v základných školách v Partizánskom. V rámci Česko-Slovenského dňa absolvovali deti z mesta Náchod aj spoločné vyučovanie so svojimi rovesníkmi.

Späť