27.05.2018 Meniny má Iveta

Navrhujte adeptov do čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2016

So záverom každého roku sa spájajú rôzne bilancie športových výkonov jednotlivcov i družstiev a nechýbajú ani rôzne ankety. Keďže sa blíži koniec roku 2016, komisia pre podporu športu pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom po šestnásty raz organizuje v spolupráci s našou redakciou čitateľskú anketu ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2016. Oslovujeme preto funkcionárov športových klubov, oddielov, ale i základné a stredné školy, aby sa taktiež zapojili do ankety a už odteraz začali posielať svoje tipy do našej redakcie aj so stručnými údajmi o výkonoch vami navrhovaného športovca alebo športovkyne aj s klubovou príslušnosťou. Termín uzávierky návrhov športovcov(kýň) do ankety je 10. január 2017. Upozorňujeme, že anketa je zameraná len na športovcov a športovkyne z klubov a oddielov reprezentujúcich Partizánske a jeho prímestské časti, ktorí sú svojím prístupom príkladom pre iných, alebo dosiahli zaujímavé športové výkony počas roku 2016. Znovu budú tri volebné vekové kategórie športovcov – 1. kategória do 15 rokov, druhá od 15 do 19 rokov a tretia nad 19 rokov. Smerodajný bude dovŕšený vek nominovaného športovca(kyne) v roku 2016. Prispejte aj vy svojimi návrhmi nominantov k patričnej kvalite pripravovaného 16. ročníka čitateľskej ankety ŠPORTOVEC PARTIZÁNSKEHO ZA ROK 2016!

V druhej časti ankety – hlasovacej – potom v každej z troch individuálnych kategórií a taktiež v kategórii kolektívov uverejníme nominovaných športovcov respektíve tímy, z ktorých si budú môcť čitatelia vybrať svojho ,,naj“ adepta i družstvo a prostredníctvom hlasovacieho tiketu mu odovzdať svoj hlas. 

Späť