22.03.2019 Meniny má Beňadik

Podoby svadby v spektre desaťročí

Bola to akoby prechádzka desaťročiami, prienik do radostných okamihov vtedajších mladých ľudí, ktorí sa rozhodli spečatiť svoju lásku svadbou. Čaro dobovej fotografie nám tento zážitok doprialo počas Výstavy svadobných fotografií, ktorú v druhú aprílovú nedeľu zorganizovala Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Klíži.

 

Tí, ktorí prišli, spoznávali na fotografiách svojich rovesníkov, o niečo starších spoluobčanov, rodákov i príbuzných. Predsedníčka organizácie Irena Bujnová vo svojom príhovore na úvod skonštatovala, že do výstavy sa zapojilo 59 vystavovateľov, ktorí poskytli celkom 258 fotografií. Že to bola naozaj dokonalá prehliadka najrôznejších podôb, aké svadby v klížskej doline mali, pozorní návštevníci pochopili pri čítaní štítkov pri jednotlivých exponátoch. Najstarší záber bol z roku 1904, ženíchov s nevestami či ich rodinami návštevníci spoznávali aj na fotografiách z obdobia pred I. svetovou vojnou, z medzivojnového obdobia a postupne až do súčasnosti. Viaceré rodinné fotografie boli dopĺňané stručným rodokmeňom. Súčasťou výstavy boli aj figuríny oblečené do svadobných šiat, svadobné oznámenia, telegramy, ba dokonca ukážky z výbavy nevesty. Súčasti svadobného odevu, dobové sobášne listy či dva originálne kufre zo začiatku 20. storočia. S jedným z nich sa mladoženích vydal do Ameriky, s tým druhým sa vrátil na Klíž. Precíznosť a snahu o čo najlepšie priblíženie danej témy organizátorky podčiarkli vystavením textu manželského súhlasu vyslovovaného v kostole a textu, ktorý počul azda každý, kto svadbu v kostole mal. Čítanie z prvého listu Korinťanom. Dvestovku návštevníkov výstavy potešilo vystúpenie detí zo Základnej školy v Klátovej Novej Vsi, s ktorými pedagogička Zuzana Dolná pripravila a nacvičila svadobnú odobierku a zábavu. Ženská spevácka skupina Chor de Clus najskôr zaspievala niekoľko piesní a na záver programu predviedla podobu začepčenia nevesty. Čestnými hosťami podujatia boli predseda Regionálnej rady JDS z Partizánskeho Peter Matloň a skupina z JDS Bošany. Starostka obce Tatiana Sasková poďakovala všetkým, ktorí sa pričinili o vydarený priebeh podujatia a kyticou kvetov odmenila hlavnú organizátorku Irenu Bujnovú. Výstava – prvá svojho druhu v klížskej doline – priniesla výrazné obohatenie do kultúrno-spoločenského života tejto časti nášho okresu. Bola poetickým vstupom do jarných dní, ktoré už naplno prepukli v celej svojej kráse. Potešila. Zaujala. Prekvapila. Urobila radosť všetkým tým, ktorí mali možnosť vidieť ju na vlastné oči.

Späť