16.02.2019 Meniny má Ida

Podporia vzťah žiakov k vede a technike

Šikovní žiaci škôl v Partizánskom dostanú príležitosť rozvíjať svoje poznatky v oblasti vedy a techniky. Zabezpečí im to mesto spolu s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku.

 

Primátor Jozef Božik a riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku – Amavet Gabriela Kukolová podpísali v utorok 27. marca na pôde mestského úradu Memorandum o spolupráci. „Sme prvým mestom, ktoré podpísalo Memorandum o spolupráci, kde sa dlhodobejšie zaväzujeme, že chceme byť aktívni z hľadiska výberu talentovaných detí v oblasti vedy, techniky, informatiky a pravidelne ich chceme posielať vždy v júni do tábora mladých vedcov. Považujem to za ďalší posun v oblasti neformálneho vzdelávania, ale aj výchovy, ktorý je realizovaný mestom Partizánske,“ uviedol primátor Jozef Božik. „S mestom spolupracujeme už niekoľko rokov, začali sme v prvom štádiu, kedy bol založený Amavet klub, ktorý dlhoročne pôsobí na pôde mesta. Neskôr sme začali spolupracovať v rámci krajského Festivalu vedy a techniky, ktorý sa koná každoročne v októbri a teraz sme zavŕšili spoluprácu podpísaním memoranda. Dohodli sme sa na vzájomnej podpore detí a mládeže, ktoré budeme vysielať na táborové aktivity v chorvátskom kempe Baško Polje, kde sa budeme týmto deťom venovať v oblasti vedy, techniky a aj informatiky,“ poznamenala riaditeľka Amavetu Gabriela Kukolová. Animačný program Zvedaví vedci, ktorý je pre deti pripravený v tábore, hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom rôznych pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov. Samospráva s Amavetom každoročne vyberie do tábora päť žiakov. Náklady bude hradiť mesto spolu so sponzormi. „Po Fonde podpory tematického vzdelávania, kde sa snažíme o to, aby deti mohli cestovať z titulu histórie a prírodných vied, sa teraz posúvame ďalej z hľadiska toho, že sa chceme nielen venovať histórii, ale aj vede a technike,“ skonštatoval primátor Jozef Božik. Podpísaním memoranda bude mesto zároveň podporovať aktivity organizované Amavetom. Medzi ne patrí činnosť klubu v Partizánskom, súťaže i Festival vedy a techniky.

Späť