27.05.2018 Meniny má Iveta

Prácu stavebného dozoru treba zintenzívniť!

Keby bolo všetko v poriadku, nebolo by treba slová a diskusie. Ale nie je. Hromadiace sa sťažnosti na výstavbu kanalizácie vo Veľkých Bieliciach podnietili ďalšie stretnutie s kompetentnými. V pondelok 17. októbra ho inicioval primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

 

Nedostatočné pracovné vybavenie ľudí zo subdodávateľských firiem, chýbajúce mobilné toalety, nesprávne technologické postupy a použitie nevhodného materiálu pri výstavbe... To je len niekoľko pripomienok, ktoré zazneli z úst ľudí prítomných na stretnutí. V kultúrnom dome sa ich zišlo vyše osemdesiat. „Miestami bolo cítiť, samozrejme, aj napätie, pretože občania majú ťažké srdce na to, ako sa pri prácach postupuje,“ opísal atmosféru stretnutia Jozef Božik. Okrem Miroslava Bielika a pána Krajču, vykonávajúcich stavebný dozor, pozval aj zástupcov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra (ZsVS) - technicko-investičného riaditeľa Štefana Štefeka a Martina Skovajsu, ako aj zástupcu firmy Váhostav pána Kurtulíka. Spolu s občanmi apelovali na kompetentných aj poslanci za mestskú časť Veľké Bielice Erich Dvonč a Iveta Struhárová. Ich doterajšiu prácu obyvatelia na stretnutí ocenili. „Občania prízvukovali najmä také podnety, ktoré by skvalitnili realizáciu projektu ČOV Sever. A preto je potrebné zintenzívniť zaangažovanosť stavebného dozoru. Pán Štefek na stretnutí prisľúbil, že v stredu 26. októbra si s poslancami prejdú Veľké Bielice. Budú sa robiť aj sondáže na miestach, na ktoré poukázali občania a kde bolo jednoznačne vidno, že chýba štrkové lôžko, aby sa dokázalo, či je pravda na strane občanov alebo na strane dodávateľa,“ uviedol primátor. Avizované bolo aj ukončenie prác v tejto mestskej časti. Položenie provizórneho asfaltu by mali realizačné firmy stihnúť do 15. novembra, a to aj na úseku frekventovanej štátnej cesty I/64. V tejto súvislosti sa hovorilo aj o uliciach Lány a Hôrka. „Vzhľadom na veľké poškodenia bude potrebné vyasfaltovať povrch týchto ciest v celom profile, aby boli zjazdné,“ uzavrel Jozef Božik. (ma) Fotografie: FB Veľkých Bielic

Späť