16.02.2019 Meniny má Ida

Prednášali aj o dyslexii

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 22. februára, bola diagnostika, terapia a intervencia detí s vývinovými poruchami učenia a správania. Všetkým prítomným sa na úvod v Azul aréne v Partizánskom prihovoril aj primátor Jozef Božik. Hostí privítala predsedníčka Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní na Slovensku Bianka Kubovičová a tiež organizátorka podujatia špeciálna pedagogička Svetlana Síthová. „Táto konferencia vznikla z toho dôvodu, že denne sa stretávame s deťmi, u ktorých cítime, že je treba nejaký progres, nejakú inú techniku či metódu a dnešní prednášajúci sú práve tí, ktorí nám prinášajú tie najnovšie metódy, techniky terapie a diagnostiky, ktoré môžeme použiť i u detí s vývinovými poruchami učenia. Sú to najmä deti s dyslexiou, dysgrafiou, dyskalkúliou a s poruchou pozornosti a aktivity,“ uviedla Svetlana Síthová. „Odznejú tiež témy, ktoré sa budú venovať deťom s intelektovým nadaním ako aj deťom s problémovým správaním a poruchami správania,“ doplnila v úvode konferencie. Ambasádorkou tohto ročníka sa stala známa herečka a speváčka Jana Hubinská, ktorá má osobnú skúsenosť práve s dyslexiou. „Keď som bola malá, tak sa o dyslexii vôbec nevedelo. Bola som považovaná za hlúpu, lebo som nevedela čítať nahlas. Čítala som odzadu, o riadok nižšie a mala som traumu z toho, lebo som nechápala, že vidím slovo, ktoré nemá zmysel. V mojom živote to bol obrovský stres. Nejakým spôsobom som sa to idúc životom naučila a veľmi mi v tom pomohol práve dabing, kde som sa naučila úplne skoncentrovať,“ netajila sa Hubinská, ktorá neskôr zistila, že rovnakou poruchou trpí aj jej dcéra. Počas natáčania v Prahe sa rozhodla viac informovať o tom, čo je dyslexia a akým spôsobom sa s tým pracuje. „Po návrate som začala riešiť situáciu mojej dcéry, našla som špeciálnu pedagogičku, ktorá sa jej venovala dva-tri roky. Úplne sa z toho dostala a dnes študuje už tretiu vysokú školu,“ hrdo priznala herečka. Podľa slov Svetlany Síthovej bolo cieľom konferencie „posunúť nielen kognitívny, rozumový rámec, ale aj sociálny rámec, to znamená, aby deti nedyslektici chápali vývinové poruchy učenia u iných detí ako úplne bežnú vec a aby neboli nejakým spôsobom separovaní v kolektíve.“ V programe nechýbali ani rôzne sprievodné aktivity. Jednou z nich bola napríklad výstava výtvarných prác detí na tému Dyslexia očami nedyslektikov. Späť