27.05.2018 Meniny má Iveta

Prezentovali svoj pohľad na životné prostredie

Každý z nás má právo na priaznivé životné prostredie, ale zároveň je našou povinnosťou chrániť ho a zveľaďovať. V súvislosti s touto témou vznikli i práce študentov Strednej odbornej školy v Partizánskom, ktoré prezentovali v Mestskom 3D kine v stredu 7. decembra.

 

Témou 19. ročníka Študentskej konferencie o životnom prostredí boli Rastliny okolo nás. Žiaci odborov chemická informatika, biotechnológia a farmakológia si pripravili príspevky zamerané na využitie rastlín v bežnom živote, v priemysle, v chémii alebo na liečebné účely. V úvode konferencie privítala riaditeľka školy Katarína Hartmannová významných hostí, medzi nimi i primátora Jozefa Božika, vedúceho oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Pavla Horňana, vysokoškolských pedagógov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zástupcov z občianskeho združenia Priatelia Zeme. „Páči sa mi, že sa mladí ľudia zaujímajú o prírodu a ten návrat k nej by mal byť dosť dôležitý,“ vyjadrila sa odborníčka na liečivé byliny Milada Kamenská. Samotní študenti zdôraznili, že človek je od životného prostredia priamo závislý, preto by sa mladí mali k nemu správať citlivejšie a s úctou. Keďže rastliny nám poskytujú rôznorodé využitie, svoj pohľad a konkrétne zistenia priniesli napríklad na biopalivá, či biomasu ako obnoviteľný zdroj energie, ktorá sa v podobe drevnej štiepky používa na vykurovanie v mestskej časti Šípok.

Význam študentskej konferencie zhodnotil aj dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, docent Peter Ondrišík. „S touto strednou školou spolupracujeme už dlhšie obdobie a zúčastnili sme sa viacerých konferencií. Prínos treba vidieť jednak v tom, že nadväzujeme kontakty, získavame si svojím spôsobom študentov pre našu vysokú školu a na druhej strane, potreba vytvárať povedomie pre mladých ľudí o životnom prostredí a jeho ochrane je to najlepšie, pretože zlepšovanie životného prostredia bude závislé práve od našich detí,“ vyzdvihol docent Ondrišík.

Späť