24.05.2019 Meniny má Ela

Priehrada pod drobnohľadom

V diskusiách na sociálnych sieťach sme si všimli podnet, ktorý sa týka priehrady vo Veľkých Uherciach. Jeden z týchto príspevkov na ilustráciu odcitujeme: „Zdevastovaný kus rekreačnej oblasti. Plná hladina mŕtvych rýb. Brehy obsypané mŕtvolami. Všade smrad, muchy, bordel. Voda, v ktorej je viac dusičnanov než kyslíka. Ryby lapajúce po dychu pomaly kapú. Mŕtvoly nahádzané na kope na okraji lesa...“ Keďže k príspevku boli priložené aj fotografie uhynutých rýb, požiadali sme členov rybárskeho zväzu v Partizánskom o vysvetlenie, čo sa v danom revíri vlastne deje.

 

„Vieme o úhyne rýb na uherskej priehrade a aj keď to možno znie kruto, v samej podstate ide o prirodzený jav. Ryby, ktoré zle prezimovali, či už z dôvodu poranenia pri ich presune, alebo si nestačili vytvoriť dostatočné tukové rezervy, preverí práve nástup jari. Oteplením vody sa ryby dostávajú do pohybu, ale súčasne nastáva aj obdobie jarných chorôb a plesní. Práve tie najslabšie jedince sú najviac ohrozené a uhynú. Ide o bežnú vec v rámci chovu kaprov, ktorá sa na jar objavuje bez výnimky, z času na čas v každom rybníku s násadami rýb vo všetkých organizáciách Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ),“ povedal redakcii predseda MsO SRZ Partizánske Milan Kadnár. Tak ako je u ľudí chrípkové obdobie preverením ich imunity, tak je teda aj pre ryby nástup jari obdobím tvrdej skúšky ich zdravotného stavu. „Nenechávame však všetko na prírodu a na jar dávame rybám krmivo, v ktorom je liečivo na zamedzenie jarných chorôb a posilnenie ich zdravotnej kondície. Tento postup a nasedenie liečiva konzultujeme s našim ichtyológom. Súčasne však musím povedať, že pre návrat života do vody sme ihneď, ako to bolo možné a pre násady rýb vhodné, postupne do konca roku 2017 nasadili do uherskej priehrady celkom okolo 10 150 kg rýb,“ dodal hlavný hospodár MsO SRZ Partizánske a hospodár zodpovedný za priehradu vo Veľkých Uherciach Ľubomír Belis. Podľa vyjadrení rybárov, každý úhyn ich mrzí, ale je to jav, ktorý nemožno vylúčiť. „Musím povedať, že celú činnosť našej mestskej organizácie, a teda aj zarybňovanie, si hradíme z našich členských príspevkov. Aj preto je pre nás každý úhyn veľkou stratou. U nezainteresovaných návštevníkov priehrady takýto úhyn vyvoláva nepríjemné pocity, ktoré vrhajú zlý tieň na množstvo dobre vykonanej práce našimi členmi na našich revíroch. Súčasne ale musím aj konštatovať, že naša organizácia nemá žiadneho zamestnanca a všetky aktivity spojené so starostlivosťou o naše revíry vykonávame v rámci svojho voľného času,“ vysvetlil Milan Kadnár. Na margo diskusie na sociálnych sieťach členovia zväzu uviedli, že vítajú každý podnet k zlepšeniu a skrášleniu prostredia priehrady, ale rovnako radi privítajú pomocnú ruku na brigádach pri úprave a vyčistení okolia. A to aj od občanov, ktorí nie sú členmi zväzu. Termíny brigád ako aj informácie o miestnej organizácii nájdete na webovej stránke MsO SRZ Partizánske.

Späť