16.07.2018 Meniny má Drahomír

Priehrada vo Veľkých Uherciach sa začne napĺňať pravdepodobne až v roku 2015

V polovici novembra minulého roku boli z priehrady vo Veľkých Uherciach, ktorá slúži aj ako rybárska nádrž, vylovené posledné kusy šupináčov. Priehrada bola vypustená až do dna. Redakcia sa o jej budúcnosť zaujímala priamo v Slovenskom vodohospodárskom podniku. Na otázky odpovedal Ľuboš Krno, vedúci oddelenia sekretariátu generálneho riaditeľa a hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica.

 

Po koľkých rokoch sa priehrada vypustila a z akého dôvodu? 

Vodná nádrž vo Veľkých Uherciach pola naposledy vypustená v rokoch 1984 – 1986. Dôvodom terajšieho vypustenia, respektíve vypustenia v novembri minulého roka,  je príprava na opravu poškodeného monobloku tohto vodného diela a súčasne aj odstránenie nežiaducich nánosov zo zdrže. 

 

V akom rozsahu je múr priehrady poškodený, k akým priesakom dochádzalo?

Vplyvom času i neustáleho pôsobenia vody a v zimných mesiacoch aj ľadu došlo na monobloku  vodného diela ku korózii betónových konštrukcií, a to prakticky v celom profile monobloku, ale najmä na úrovni jeho tzv. zimnej hladiny, kde mráz narušil betóny, pričom vypadávanie betónu sme zaznamenávali aj zo vzdušnej strany celej výpustnej konštrukcie. Preto vlastne dochádzalo aj k priesakom vody zo zdrže do vnútorných priestorov výpustného objektu a keby sme situáciu neriešili, tak by sme v ďalších rokoch priamo ohrozili bezpečnosť celého vodného diela. 

 

Dokončenie nájdete v novinách TEMPO č. 6/2014 - TU!

Späť