22.03.2019 Meniny má Beňadik

Prišlo 80 projektov!

V rámci druhého ročníka participatívneho komunitného rozpočtu (PKR) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dorazilo na župu 80 jedinečných nápadov. V porovnaní s minulým rokom je to dvojnásobný nárast prijatých projektov, pričom tentoraz sa zapojili ľudia zo všetkých okresov.

 

Trenčianska župa ako prvá spomedzi vyšších územných celkov prišla minulý rok s novinkou participatívneho komunitného rozpočtu, čím umožnila obyvateľom kraja rozhodovať o tom, ako bude využitá časť financií zo župnej pokladnice. V premiérovom ročníku kraj podporil 29 zaujímavých projektov za približne 57-tisíc eur. V januári tohto roku TSK vstúpil do druhého ročníka. V období od januára do marca 2018 prišlo na župný úrad celkovo 80 projektov z celého kraja, pričom požiadavky predkladateľov projektov presahujú sumu 165 000 eur. Osloviť širokú verejnosť svojím nápadom a získať čo najviac hlasov vo verejnom hlasovaní sa tak stáva kľúčovým aspektom pri rozdeľovaní župných financií. Aj tento rok sa podporia najlepšie nápady, ktoré vzídu z verejného hlasovania, sumou 99-tisíc eur. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je vo výške 2 200 eur. Najväčší počet projektov doručili obyvatelia okresu Bánovce nad Bebravou, pritom v prvom ročníku sa ako jediní nezapojili. Najväčšie zastúpenie zo zaslaných nápadov v tomto roku majú projekty z oblasti voľnočasových aktivít, športu a kultúry. Nájdu sa však aj nápady na zlepšenie stavu životného prostredia či z oblasti sociálnej pomoci a dopravy. Najviac projektov dorazilo z okresu Bánovce nad Bebravou (18), o štyri projekty menej eviduje TSK z okresu Partizánske (14), nasleduje okres Prievidza (11), Trenčín (9), Nové Mesto nad Váhom (8), Myjava (7), Považská Bystrica (6), Ilava (5) a Púchov (2). Všetky doručené projekty na Úrad TSK prejdú v priebehu budúcich dvoch týždňov procesom tzv. verejného zvažovania, počas ktorého sa rozhodne o tom, či spĺňajú potrebné parametre na to, aby boli posunuté do verejného hlasovania. Na verejných zvažovaniach budú prítomní poslanci Zastupiteľstva TSK za daný okres, zamestnanci Úradu TSK, odborní garanti, predkladatelia projektov a verejnosť, ktorá je v rámci PKR kľúčová. Spoločne na základe prezentácií predkladateľov projektov posúdia vhodnosť daného projektu na postúpenie do verejného hlasovania, ktoré sa tento rok uskutoční v termíne od 1. do 15. mája 2018 na webovom sídle župy. Zdroj: TSK

Späť