16.02.2019 Meniny má Ida

Príspevky z rozpočtu mesta Partizánske

Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Partizánske v zmysle VZN č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske podalo na rok 2018 spolu 56 žiadateľov v celkovej sume 273 190 € na realizáciu 126 projektov (aktivít):

sociálna oblasť - 12 subjektov žiadalo dotáciu v sume 16 760 € na 41 aktivít, kultúra - 9 subjektov žiadalo dotáciu v sume 24 130 € na 13 aktivít, šport - 22 subjektov žiadalo dotáciu v sume 214 700 € na 28 aktivít, vzdelávanie - 13 subjektov žiadalo dotáciu v sume 17 600 € na 44 aktivít.

 

Po prerokovaní žiadostí na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Partizánske v príslušných komisiách MsZ ich mestská rada schválila na svojom zasadnutí v utorok 6. februára uznesením č. 711/II/2018 s tým, že podľa ustanovenia čl. 13, bod 6, písm. c) VZN č. 25/2009 o hospodárení s majetkom mesta a s majetkom štátu zvereným mestu Partizánske, môže tak urobiť iba do sumy 16 600 € vrátane pre jednotlivý subjekt. Vyššia dotácia v jednotlivom prípade na návrh primátora musí byt' prerokovaná a schválená v MsZ po predošlom prerokovaní v príslušnej odvetvovej komisii MsZ a v MsR. Pre rok 2018 uvedenú sumu 16 600 € prevyšujú žiadosti od štyroch subjektov: HK Slávia Partizánske, Futbalový klub Tempo Partizánske, Hokejový Klub Iskra Partizánske a ŠK Harvard Partizánske. Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom na rokovaní 27. februára schválilo finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske pre:

 

Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume 36 000 €

Celoročná činnosť: doprava, poplatky SFZ, OblFZ a ZsFZ, strava a pitný režim pre deti a mládež, športový výstroj

 

Hokejový klub Iskra Partizánske v sume 32 000 €

Celoročná činnosť: doprava, športové potreby, odmeny trénerom na základe zmlúv, asistenčná zdravotná služba, štartovné OZ

 

Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume 22 000 €

Celoročná činnosť: doprava, odmeny dobrovoľníkom, športové potreby a vybavenie, poplatky

 

SZH Športový klub Harvard Partizánske v sume 17 000 €

Celoročná činnosť: štartovné, poplatky SZFb, dopravné, cestovné, športové potreby, ubytovanie

 

Dokončenie článku nájdete v novinách TEMPO č. 9/2018 - TU!   

Späť