27.05.2018 Meniny má Iveta

Robert Fico v Partizánskom

 

„Pán premiér sa zaoberal celoslovenskou situáciou, ale hlavne tou regionálnou vo vzťahu k potrebám, ktoré sú v rámci okresu Partizánske,“ naznačil primátor obsah spoločnej diskusie. Prešli si niekoľko tém, ktoré súviseli s infraštruktúrou, ako občianskou vybavenosťou, tak aj oblasťou dopravy. Neopomenuli pritom ani aktuálne najpálčivejší problém s budovaním kanalizácie. „Pán predseda vlády prisľúbil pomoc pri niektorých projektoch, ktoré mesto Partizánske spúšťa v oblasti vybavenosti sídlisk, mám tým na mysli budovanie detských ihrísk, a podobne. Zároveň prisľúbil pomoc aj v riešení otázky športového areálu v blízkosti Základnej školy Rudolfa Jašíka,“ opísal primátor. Na stretnutí sa za účasti poslankyne NR SR Márie Janíkovej a poslanca TSK Ericha Dvonča dotkli i témy týkajúcej sa Združenia miest a obcí Slovenska vo väzbe na pripravované legislatívne návrhy. Ako priznal Božik, tém bolo veľa a premiér sa zaujímal aj o to, akým spôsobom sa v Partizánskom realizuje verejná politika v rámci mesta a regiónu. „Pevne verím, že závery, ktoré boli prijaté, a prísľuby, ktoré boli dané, budú naplnené,“ dodal s nádejou primátor.

 

O Európskej únii so študentmi

Štvorhodinový program Roberta Fica, vďaka ktorému sa mal viac zoznámiť s aktuálnou situáciou v regióne, pozostával aj zo stretnutia s mladými ľuďmi. S témou o predsedníctve Slovenska v Európskej únii predstúpil predpoludním pred stredoškolákov v priestoroch Strednej odbornej školy. „Prišiel som s témou, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať veľmi neatraktívna, ale otázky študentov presne potvrdzujú, že sú v obraze, vedia, aké sú priority a o čo by nám všetkým malo ísť,“ skonštatoval premiér po skončení besedy. Ako potvrdili slová mladých ľudí, zaujímali sa nielen o prednášanú tému, ale neváhali premiérovi položiť aj zvedavé otázky. „Beseda bola pre nás prínosná, lebo sme sa dozvedeli niečo nové. Zaujímalo ma to, prečo toľko ľudí súhlasí s brexitom, a ako sa bude ďalej pokračovať. Či ostatné členské štáty budú nasledovať Veľkú Britániu, alebo sa to vyvinie nejak inak,“ uviedol Vlastimil Kapusta, študent Strednej odbornej školy. „Pán premiér nám rozprával najmä o tom, prečo je Európska únia prínosná pre Slovensko a aké nám ponúka výhody, samozrejme, aj mládeži, aké rôzne programy a projekty sa dajú využiť pre zlepšenie našej budúcnosti,“ priblížila študentka SOŠ Daniela Priekopová. Najviac ju pritom oslovila myšlienka, ktorá na besede zaznela: „Slováci sú sami osebe taký negativistický národ, mali by sme si vážiť to, čo máme. To ma veľmi zaujalo, pretože s ním zdieľam tento názor.“

 

Príklad šikovnosti slovenských rúk

Nahliadnuť do výrobného procesu jednej z miestnych firiem a oboznámiť sa s jej fungovaním sa Robertovi Ficovi naskytlo v priestoroch spoločnosti Vipo. Návšteva výrobného areálu mu dotvorila obraz o tom, na čo sa firma špecializuje. „Vyrába veľmi dôležité strojné zariadenia, ktoré sa používajú pri výrobe pneumatík. A prakticky celé know-how od výskumu cez výrobu strojných zariadení je plne v rukách tejto slovenskej firmy,“ vyzdvihol premiér. Podľa jeho slov je tento podnik „slovenskou cestou. Jednoducho podporovať šikovných ľudí, ktorí vedia veci vymyslieť, nech nie sme iba montážnou dielňou v niektorých oblastiach, ale vieme ponúknuť výrobky, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu. A ja predpokladám, že výroba pneumatík má dlhodobú perspektívu do budúcnosti, preto aj táto spoločnosť má pred sebou určite veľmi veľa dobrých rokov,“ vyjadril Fico. Spoločnosť sa totiž zameriava hlavne na vlastné produkty. Ako priblížil jej riaditeľ Peter Duchovič: „To, čo momentálne riešime, je implementácia smart industry do našich zariadení. To znamená, že chceme pomocou umelej inteligencie a expertných systémov naše zariadenia posunúť na vyššiu hodnotu, ktoré budú znamenať do budúcna pre zákazníka to, že sa bude môcť spoľahnúť, že zariadenia mu vyrábajú v správnej kvalite, v správnych výkonových parametroch a všetky servisné úkony sú dopredu plánované podľa samotného systému. Odstránime nejaké chyby, ktoré sú spojené s ľudským faktorom, a zabezpečíme našu konkurencieschopnosť voči tej ázijskej či inej." 

 

Dokončenie článku nájdete v novinách TEMPO č. 44/2016 - TU!   

 

 

Späť