16.02.2019 Meniny má Ida

Schválili novú strednú školu

V Bánovciach nad Bebravou zriadia cirkevnú strednú školu. Rozhodla o tom Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) na svojom 18. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo posledný marcový pondelok.

 

Na území Trenčianskej župy zriadia Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Terézie z Lisieux. Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Nitra sa rozhodlo na základe zložitej sociálnej situácie v okrese Bánovce nad Bebravou zriadiť cirkevnú strednú odbornú školu. Tá by mala ponúknuť širšie možnosti štúdia pre žiakov bánovského okresu. Krajská rada návrh na zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení SR schválila, čím dala súhlas na vznik Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou. Na škole sa budú vyučovať študijné odbory operátor odevnej výroby, sociálno-výchovný pracovník, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť aj učebný odbor biochemik–mliekarská výroba. Nová cirkevná stredná škola bude zriadená od školského roku 2019/2020 a sídliť bude v priestoroch bývalej SOŠ Bánovce nad Bebravou na Farskej ulici. Novozriadená škola má potenciál udržať študentov v okrese, pričom ma záujem zapojiť sa aj do systému duálneho vzdelávania, čím chce zvýšiť uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce. Predpokladá sa, že do prvého ročníka by malo nastúpiť 80 až 90 žiakov.

Späť