22.03.2019 Meniny má Beňadik

Spustili prevádzku nového zariadenia

Spoločnosť Fortischem, a.s., sídliaca v neďalekých Novákoch, spustila skúšobnú prevádzku nového zariadenia (na foto), ktoré šetrí prírodu, náklady aj ľudské zdroje. Od apríla tak vyrába vodík, chlór a hydroxid sodný prostredníctvom tzv. membránovej elektrolýzy, ktorá nahradila pôvodnú ortuťovú. Nové zariadenie, ktoré sa radí k svetovej špičke v oblasti najlepších dostupných technológií, dodala japonská spoločnosť.

 

Hoci sa na projekte membránovej elektrolýzy pracovalo od roku 2012, jeho realizácia sa vzhľadom na neočakávanú zmenu legislatívnych pravidiel EÚ musela udiať v krátkom čase. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/852 o ortuti zakázalo používanie ortuti pri výrobe chlóru a hydroxidov elektrolýzou soľného roztoku. Na základe toho bol závod nútený zastaviť výrobu pomocou ortuťovej elektrolýzy do 12. decembra minulého roku a súčasne postaviť a spustiť nové zariadenie skôr, než sa pôvodne plánovalo. Nová membránová elektrolýza bola pripravená na skúšobnú prevádzku po ôsmich mesiacoch od začiatku výstavby. Na dodávke komponentov a materiálov sa podieľali dodávateľské firmy a odborníci z Japonska, Nemecka, Talianska, Kanady, Francúzska a Slovenska. Zariadenie bude pri plnej prevádzke produkovať 75 000 ton 100 % hydroxidu sodného ročne. Pri porovnateľnom ročnom objeme si však pri plnej digitalizácii a automatizácii vyžaduje niekoľkonásobne nižšiu personálnu obslužnosť. Nová membránová elektrolýza je navyše energeticky úspornejšia a optimalizuje aj celý proces údržby. Viac ako 30 miliónovou investíciou sa spoločnosť zaradila do skupiny štátov EÚ, zabezpečujúcich udržateľný rozvoj v súlade s ekologickou legislatívou a požiadavkami modernej doby.

Späť