24.05.2019 Meniny má Ela

Trpíme nedostatkom lekárov

Aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva prinieslo aj pohľad na aktuálnu situáciu v zdravotníctve. Správu o stave zdravotnej starostlivosti v rámci nášho kraja predniesla Elena Štefíková, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Najväčšie kľúčové problémy zdravotníctva v súčasnosti vyplývajú z nedostatku kvalifikovaných ľudských zdrojov. Sú to hlavne lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci. Občania najviac pociťujú nedostatok všeobecných lekárov a špecialistov,“ informovala v úvode Štefíková. Čo sa týka všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v TSK, je veľmi dobre pokrytá, problémom je však vysoký priemerný vek všeobecných lekárov. Kým v kraji je priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 58,7 rokov, v okrese Partizánske je to 60,2. „U pediatrov je priemerný vek takmer 60 rokov, v okrese Partizánske 58,6 rokov. Čo sa týka zubárov, tí dosahujú v priemere vek 54,5 rokov a v partizánskom okrese 53,8 rokov. Gynekológovia majú v kraji priemerný vek 57,6 a v okrese Partizánske 58,2 rokov,“ uviedla ako príklad Štefíková. „Problémom je, že nemáme týchto lekárov kým nahradiť v prípade odchodu do dôchodku,“ dodala s tým, že riešením by mal byť rezidentský program. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočný počet všeobecných lekárov a pediatrov v regiónoch, znížiť ich vekový priemer, zvýšiť kvalitu všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a podporiť ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Do programu môžu nastúpiť absolventi lekárskych fakúlt v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, lekári zaradení v špecializačnom štúdiu v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a lekári, ktorí sa rozhodnú zmeniť špecializačný odbor. Podstatným kritériom je záujem zostať pracovať na území Slovenska. „Doteraz sme na obvody umiestnili dvoch rezidentov, pričom jednému z nich ideme prideliť už tretí obvod po končiacom detskom lekárovi. V rámci SR údajne skončilo 83 lekárov rezidentov, doposiaľ v rámci programu sa nám nehlásia ďalší. Momentálne máme v kraji potrebu nahradiť 45 všeobecných lekárov, ktorí už dosiahli dôchodkový vek, ale žiaľ, nemáme kým,“ bližšie špecifikovala. Podľa slov vedúcej odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci je obrovským problémom aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť. Najkritickejšia situácia je s neurológmi, internistami, ale i s reumatológmi a kožnými lekármi. „V okrese Partizánske bola avizovaná najkritickejšia situácia v oblasti neurológie a reumatológie. V tejto súvislosti sme s primátorom Jozefom Božikom absolvovali stretnutia na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, kde sme poukázali na tento problém a žiadali sme riešenia. Tie sú v dvoch rovinách, jedna je zaradiť ďalších lekárov do systému a druhá vec je ich zaplatiť. Z pozície TSK sme iniciovali, aby bol rozšírený rezidentský program aj o ďalšie špecializačné odbory,“ vysvetlila Štefíková.

 

Chýbajú lôžka v nemocniciach

Ústavnú zdravotnú starostlivosť poskytuje v TSK osem všeobecných nemocníc, v ktorých je spolu k dispozícii 2624 lôžok. „Za posledných desať rokov nám ubudlo v nemocniciach 547 lôžok, čo pociťujú občania i nemocnice, nakoľko pacientov pribúda, pretože starne populácia, ale aj pribúdajú chronické ochorenia. Najviac chýbajú akútne lôžka, v odbore anestézie a intenzívnej medicíny je to 22 lôžok. Najväčší deficit máme v odbore chirurgia, a to 70 lôžok. Riešením je tento deficit nejakým spôsobom naplniť. Keďže kompetenčný dosah máme priamo na nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, tak vďaka podpore vedenia a poslancov župy momentálne pripravujeme rozšírenie lôžkových kapacít v troch našich nemocniciach,“ priblížila. V bojnickej nemocnici sa plánuje vybudovanie nového oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny s desiatimi lôžkami. V rámci nich sa pripravuje rozšírenie lôžkových kapacít JIS. Nemocnica v Partizánskom v súčasnosti prevádzkuje 200 lôžok. „Taktiež sa podarilo v uplynulých štyroch rokoch dobudovať aj nové oddelenia ako oddelenie pre dlhodobo chorých v myjavskej nemocnici, otvorilo sa nové geriatrické oddelenie v považskobystrickej nemocnici. V troch našich nemocniciach pribudlo dokopy 70 lôžok a ďalšie akútne lôžka ešte pribudnú,“ vyjadrila sa Štefíková.

 

Zmeny v poskytovaní pohotovostnej služby

Od 1. júla nastanú zmeny v poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby. Výberové konanie Ministerstva zdravotníctva SR na nových poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby by malo byť sfinalizované do konca júna. „Vďaka iniciatíve starostov a primátorov rezort zdravotníctva v rámci siete zadefinoval pevné body ambulantnej pohotovostnej služby v každom okrese. To znamená, že v každom okrese by mala zostať zachovaná ambulantná pohotovostná služba pre dospelých aj pre deti a dorast. Pribudnú však aj nové pravidlá v poskytovaní,“ vysvetlila Elena Štefíková. Pohotovosť bude skrátená od 16. do 22. hodiny a bude ponechané na dobrovoľnosti poskytovateľa, či bude vykonávať návštevnú službu v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, pričom môže účtovať od občana poplatok 10 eur. Navyše bude musieť zabezpečiť lekára, ktorý bude v ambulancii k dispozícii pre pacientov. V rámci ambulantnej pohotovostnej služby sa tiež nebudú vykonávať obhliadky mŕtvych. Čo sa týka lekárenskej pohotovostnej služby, mala by byť rovnako časovo zabezpečená ako ambulantná pohotovostná služba.

Späť