27.05.2018 Meniny má Iveta

Vedecké kapacity o Rusoch

K Rusku majú Slováci špecifický vzťah. Dejinné udalosti, ktoré previazali tieto štáty, zanechali vo vzájomnom vnímaní sa ambivalentnú stopu. Ak však chceme porozumieť súčasným medzinárodným vzťahom, jednoznačne musíme nahliadnuť hlbšie do minulosti.

 

Aj preto sa 12. októbra v Slovenskej národnej knižnici - Slovanskom múzeu A. S. Puškina uskutočnil seminár o rusko-slovenských vzťahoch pod názvom Rusi na Slovensku v 19. storočí. „Takmer všetci máme predstavu o charaktere rusko-slovenských vzťahov po roku 1945, málokto však pozná ich podobu v spomínanom 19. storočí. Aj keď, nie je úplne správne hovoriť o vzťahoch, pretože v tomto prípade išlo o dvoch nerovnocenných partnerov s úplne odlišným postavením a možnosťami – Rusko, obrovská monarchia, veľmoc, Slovensko, naopak, len súčasť väčšieho celku - Uhorska, bez vlastnej štátnosti a bez presne vymedzených hraníc,“ vysvetlila Alexandra Lukáčová, vedúca Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch. Spoločným znakom všetkých prednášok bola reflexia Ruska v stredoeurópskom priestore, predovšetkým na území dnešného Slovenska, a to v oblasti ideovej, kultúrnej aj politickej. „Prednášky sa zaoberali myšlienkami slovanstva, panslavizmu, strachom z Ruska, alebo naopak nekritickým obdivom k tejto krajine prijímaním ruskej kultúry a vnímaním ruskej politiky v rôznych etapách 19. storočia,“ uviedla vedúca múzea Alexandra Lukáčová. Jedna z prednášok bola venovaná tiež ruskej zahraničnej politike vo vzťahu k strednej Európe a národnostnej otázke, ďalšia sa venovala ruskému rodinnému kontextu Friesenhofovcov, bývalých majiteľov brodzianskeho kaštieľa, a ich úzkym rodinným väzbám s rodinou A. S. Puškina.

 

Miesto živých stretnutí

Brodzany boli kedysi centrom schádzania sa rôznych vedátorov, aristokratov a umelcov. Vďaka aktivitám múzea ani dnes nie je núdza o odborníkov, ktorí sa do Brodzian prídu podeliť s výsledkami svojej práce. Prednášateľmi boli aj tentoraz renomovaní historici nielen zo Slovenskej, ale tiež z Českej republiky, ktorí sa špecializujú na 19. storočie alebo na rusko-slovenské vzťahy. Medzi jednotlivými blokmi prednášok sa viedli diskusie, do ktorých sa aktívne zapájali návštevníci podujatia. Seminára sa zúčastnili aj ruskí hostia, Maria Ivčenko, atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, tiež Tatiana Sergejevna Mišukovskaja, riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave a vedúca odboru Štátneho múzea A. S. Puškina v Moskve Jelena Nikolajevna Šustová. Tá na záver stretnutia odovzdala Slovenskej národnej knižnici - Slovanskému múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch vzácny dar. Prebrala ho jeho vedúca Alexandra Lukáčová. Boli to publikácie o fondoch a zbierkových predmetoch Štátneho múzea A. S. Puškina v Moskve, pretože mnohé z nich sa týkajú práve básnika Puškina a jeho rodiny. Napríklad aj najmladšej dcéry Natálie, grófky von Merenberg, ktorá do Brodzian chodila na návštevy k Friesenhofovcom.

Späť