16.02.2019 Meniny má Ida

Viac eurofondov pre región

Mnohé slovenské obce dnes vyzerajú lepšie ako pred niekoľkými rokmi. Pribudli čističky, vybudovali sa kanalizácie, zateplili školy či obecné úrady, vynovili námestia. A to všetko aj vďaka financiám z európskych fondov. V novom programovom období je z týchto zdrojov vyčlenených viac financií práve na miestne akčné skupiny (MAS).

 

Cieľom MAS-iek je pozdvihnúť vidiek v oblasti kultúry, športu, turistického ruchu, malého podnikania či trhu práce. Ide o partnerstvá obcí s firmami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na celistvom a súdržnom území a hospodária so spoločným rozpočtom. V programovom období 2007 – 2013 bol štatút MAS v rámci Programu rozvoja vidieka udelený štyrom MAS v Trenčianskom kraji, a to MAS Naše Považie, MAS Strážovské vrchy, MAS Vršatec a OZ Kopaničiarsky región MAS. V novom období 2014 – 2020 však došlo zo strany rezortu na základe podnetov MAS k prepracovaniu pôvodnej a vyhláseniu novej výzvy na udeľovanie štatútov MAS. Zmena sa týkala najmä podmienok pri poskytovaní príspevkov. „Novým nastavením procesu výberu naplníme hlavný cieľ opatrenia, a to väčšie pokrytie územia,“ vysvetlila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná. V našom kraji tak bolo po novom schválených celkom osem miestnych akčných skupín, vrátane všetkých štyroch, ktoré fungovali aj v predchádzajúcom období. K vyššie spomínaným v novom období pribudla MAS Inovec, MAS Stredné Ponitrie, OZ MAS Rozvoj Hornej Nitry a MAS Žiar, o. z. Pre okres Partizánske je dôležitá najmä MAS Stredné Ponitrie, ktorej členmi sú obce z tohto okresu, pre Bánovce nad Bebravou zasa MAS Strážovské vrchy. Prioritnou snahou MAS-iek je zvyšovať kvalitu života v rámci regiónu, zlepšovať miestne služby, starostlivosť o krajinu a propagovať región ako celok.

Späť