16.02.2019 Meniny má Ida

Výročie oslobodenia mesta oslávili aj mladí

Oslavy oslobodenia mesta Partizánske spod nacistickej nadvlády sa stali tradíciou, ktorá má dôležité postavenie v kultúrno-spoločenskom rozvrhu mesta. Už po 24. raz bol súčasťou osláv Beh oslobodenia. Okrem žiakov miestnych základných škôl sa do neho v utorok 27. marca zapojili aj deti z Otrokovíc, partnerského mesta Partizánskeho.

 

Najlepší bežci boli ako vždy odmenení. Pohár primátora mesta Partizánske si tentoraz počtom bodov 13 vyslúžila Základná škola Radovana Kaufmana. Tohtoročné oslavy oslobodenia prebiehali v pozmenenom režime. Boli totiž situované do predpoludňajších hodín, aby sa ich v rámci vyučovania mohli zúčastniť žiaci základných škôl. „Ďakujem všetkým pedagógom, riaditeľkám a riaditeľovi základných škôl za to, že vytvorili podmienky, aby takáto aktivita mohla byť a aby sme prepojili dve dôležité generácie, tých najmladších, ale potom aj tých najskúsenejších, v podobe členov slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí prijali pozvanie,“ povedal primátor mesta Jozef Božik. Úvodný prejav na Námestí SNP patril práve zástupcovi z radov žiakov Marekovi Schönovi. Vyzdvihol v ňom najmä potrebu osvety mladej generácie, ktorej sympatie si, žiaľ, čoraz viac získavajú extrémisti. „Musíme si uvedomiť aj to, že tie zverstvá nikdy neodišli, stále tu zostali a môžu sa hocikedy zopakovať,“ podotkol Marek Schön. K nebesiam vzlietlo 73 balónov symbolizujúcich 73 rokov slobody a kŕdeľ bielych holubíc na znak mieru. Potom sa už prítomní presunuli k Súsošiu Obrancov, kde za sprievodu tónov Vojenskej hudby Banská Bystrica prebehol pietny akt kladenia vencov. Zapájanie detí do vecí verejných a iniciatívu zoznamovať ich takýmto spôsobom s históriou podporujú aj hostia, ktorí prijali pozvanie na oslavy oslobodenia. „Je obrovská radosť pre každého, kto pozná históriu a vie, čo hrôzy vojny znamenajú, že môžeme vidieť detský úsmev. Žiaľ, v dnešnom svete nie je samozrejmé, že sa deti môžu takto krásne usmievať, lebo existuje množstvo vojnových ohnísk vo svete a hynú, bohužiaľ, aj malé deti. Preto si myslím, že je dôležité si tento odkaz stále pripomínať,“ uviedol Pavel Marko z Únie vojnových veteránov. Jeho slová podčiarkol aj brigádny generál Pozemných síl SR Juraj Krištofovič: „Je dôležité zasväcovať do týchto vecí aj mladé generácie, aby nemusel nastať nejaký ozbrojený konflikt v Európe, aby sme sa nevrátili tam, kde sme boli pred 73 rokmi. Ako vojaci to zásadne nechceme, sme tu na to, aby sme mier bránili a armáda musí aj v mieri odstrašovať nepriateľov. Keď už dôjde k vojne, už je neskoro.“

Späť