16.02.2019 Meniny má Ida

Za činnosť v kultúre dostali uznanie

Ocenenia v oblasti kultúry sa v našom regióne odovzdávali už po 18. raz. Kultúrne bohatstvo Trenčianskeho kraja má dlhú tradíciu, o čom svedčí aj množstvo ľudí, ktorí svoj život zasvätili práve práci v tejto oblasti a uchovávajú ho aj pre ďalšie generácie. Práca umelcov je originálna a jedinečná, spája ľudí a prispieva k rozvoju ich intelektuálnej a emocionálnej stránky. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) si váži talentovaných ľudí, vďaka práci ktorých poznajú kultúru typickú pre náš kraj aj za jeho hranicami.

Slávnostný večer otvoril svojím vystúpením spevácky zbor Úsmev. Už tradične sa podujatie konalo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. V jeho zastúpení sa slova ujal podpredseda TSK a primátor mesta Partizánske Jozef Božik. „Tento výnimočný večer má obrovský význam predovšetkým v tom, že sa môžeme osobne poďakovať všetkým, ktorí kultúru na území okresov Prievidza a Partizánske tvoria, realizujú a snažia sa ju podporovať. Dnešný večer je oslavou hodnôt, lebo ku kultúre prirodzene patria aj hodnoty. A o hodnotách je celý verejný život,“ zdôraznil význam oceňovania podpredseda.

Pamätný list riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi si pri príležitosti 20. výročia založenia okrem iných odniesol aj Spevácko-dramatický súbor Jeseň z Partizánskeho. „Pokladáme to za zhodnotenie našej 20-ročnej činnosti. Od svojho vzniku súbor absolvoval 697 verejných vystúpení po celom Slovensku. Je naším prianím, aby sme aj naďalej dokázali zaujať ľudí ľudovými, národnými i sakrálnymi piesňami. K tomu si prajeme, samozrejme, dobré zdravie. Ocenenie si skutočne vážime a vyslovujeme zaň vďaku,“ vyznal sa redakcii Emil Farbiak zo súboru Jeseň. Pri príležitosti 25. výročia vzniku si pamätný list odniesli aj zástupcovia Detského folklórneho súboru Fialka z Partizánskeho. „Je pekné, keď si niekto všimne a ocení to, čo robíme, určite to poteší. Za tých 25 rokov sme urobili kopec práce, takže je to pre nás príjemné. Deti sú súťaživé a keď sa dozvedia o nejakom ocenení, spontánne sa z toho radujú, je to pre nich určite aj motivácia,“ povedal vedúci „fialiek“ Ladislav Centár.

Ďalšie ocenenie zo slávnostného večera putovalo do Mestskej knižnice v Partizánskom. Tá dostala Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi za neúnavnú propagáciu čítania a sprístupňovania informácií pri príležitosti 60. výročia vzniku. „Pracujem tu 20 rokov a kus toho všetkého som prežila spolu s knižnicou. Je to pekné ocenenie, človek si to váži, lebo tá práca je každodenná, mravčia a ani si to neuvedomujeme, že verejnosti sprostredkúvame kultúru spôsobom pre knižnicu vlastným. Je to pre nás pekný počin a sme radi, že sa takéto oceňovanie pre kultúru uskutočňuje aj na regionálnej úrovni,“ povedala na margo ocenenia vedúca knižnice Denisa Škorňová.

Medzi ocenenými bolo tiež Divadlo mladých Šesť Pé z Partizánskeho. Jeho členovia si vyslúžili Ďakovný list Združenia miest a obcí Región Stredné Ponitrie za 1. miesto na celoštátnej súťaži a prehliadke divadla mladých FEDIM v Tisovci. Porotu totiž zaujala ich inscenácia Svetlo je ako voda. „Sme radi a veľmi sa tešíme z každého jedného ocenenia, ktoré dostaneme. Ak sa človeku alebo ľuďom podarí urobiť niečo slušné, čo si verejnosť všimne, začnú si ho všímať aj tí, ktorí by chceli pomôcť, napríklad v ďalšej tvorbe. Myslím si, že takéto podujatie je pre všetkých umelcov veľmi užitočné,“ prezradil vedúci divadla Ondrej Böhm. Počas slávnostného večera bolo v desiatich kategóriách ocenených celkom 37 jednotlivcov, kolektívov a inštitúcií, ktorí svojou činnosťou prispievajú k šíreniu dobrého mena a prezentácii kultúry regiónu hornej Nitry a okresov Prievidza a Partizánske.

Späť