24.05.2019 Meniny má Ela

Zanôtili ako slávici

V koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Partizánskom znela v stredu 2. mája ľudová pieseň. Centrum voľného času v spolupráci so ZUŠ-kou zorganizovali už 28. ročník speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018.

 

V okresnom kole sa predstavilo 27 spevákov, víťazov školských kôl. Všetky mladé spevácke talenty rozdelené do troch vekových kategórií sa pokúsili predviesť to najlepšie, čo dokážu. Odborná porota určila víťazov postupujúcich do krajského kola. V I. kategórii to bola Nela Škultétyová z Cirkevnej ZŠ Jána Krstiteľa, na druhej priečke skončila Lea Galbavá zo ZŠ Bošany a tretie miesto patrilo Samuelovi Šárockému zo ZŠ Rudolfa Jašíka. Víťazkou II. kategórie sa stala Radka Straková zo ZŠ Veľké Uherce, na druhom mieste skončila Terézia Anna Ondrušková zo ZŠ Bošany a to tretie patrilo Natálii Škultétyovej zo ZŠ Rudolfa Jašíka. V tejto kategórii bolo udelené aj jedno čestné uznanie, a to Matúšovi Ďurišovi zo ZŠ s MŠ Skačany. Tretej kategórii kraľovala Michaela Poláková zo ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany, hneď za ňou sa umiestnila Henrieta Mišutová zo ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej a porota udelila aj dve tretie miesta, a to Martine Harcegovej zo ZŠ vo Veľkých Bieliciach a Eme Kováčikovej, žiačke ZUŠ Partizánske. Tvorcovia, organizátori, spoluorganizátori i podporovatelia súťaže Slávik Slovenska chcú veriť a dúfať, že slávičí hlások, ktorý vychádza z hrdielok tých najjemnejších a najkrajších ľudských bytostí – našich detí – nikdy nezanikne. Že v ňom neumĺkne poklad, ktorý je v našich srdciach prítomný kdekoľvek sme – krištáľovo čistá slovenská ľudová pieseň!

Späť