16.02.2019 Meniny má Ida

Známky či záškoláctvo už nezataja

Zabudnutá, ukrývaná či vlastnoručne podpísaná. Na žiacku knižku máme snáď všetci svojské spomienky. Dnešné deti to ale nemajú také jednoduché. Záškoláctvo či zlú známku už pred rodičmi nezataja.

 

V elektronizácii

vidia výhody

Pre rodičov sú informácie o prospechu ich detí prístupnejšie ako kedykoľvek predtým. Na svedomí to majú moderné technológie, konkrétne elektronizácia školstva. „V rámci elektronizácie školstva sú rôzne možnosti. Je možné využívať napríklad balíky pre známky, pre suplovanie, pre dochádzku žiakov, pre vedenie elektronickej triednej knihy,“ povedala na úvod riaditeľka ZŠ Radovana Kaufmana Jana Somogyiová. Elektronickú žiacku knižku už využívajú všetky školy v meste Partizánske, a to najmä z dôvodu, že má pre rodičov najlepšiu výpovednú hodnotu a prináša najpravdivejšie informácie o prospechu ich detí. „Výhody elektronickej žiackej knižky sú asi také, že učiteľ aj rodič ju majú vždy poruke. Znamená to, že vyučujúci zapíše známku a rodič si ju môže skontrolovať. Dieťa nezatají známku, rodičia si môžu priebežne pozrieť, aké známky vychádzajú ich dieťaťu,“ vysvetlila riaditeľka ZŠ Veľké Bielice Eva Gvotová. Napriek elektronizácii školstva ani klasická žiacka knižka zatiaľ nezapadla prachom. Rodič musí mať totiž internetové pripojenie a aj počítačové zručnosti, aby s tou elektronickou dokázal narábať. Tí, čo ju používať vedia, však majú veľkú výhodu. K dispozícii majú aj užitočnú aplikáciu do mobilu. Mamičky využívajúce vymoženosť modernej doby sa zhodujú v jednom: Je to obrovský prínos. Jednak majú prehľad o známkach, dochádzke detí či domácich úlohách, ale vedia prostredníctvom nich aj požiadať o ospravedlnenie dieťaťa z vyučovania. Zaujímalo nás, ako elektronizáciu školstva vnímajú samotní žiaci a či im trochu neprekáža zvýšená kontrola. „Je to dobrá vec, lebo keď napríklad píšeme nejakú písomku, skôr sa môžeme dozvedieť známku, ktorú sme dostali. Využívam to dosť často,“ uviedla jedna z opýtaných. „Podľa mňa je to veľmi užitočná vec a keď nemáme zapísané nejaké známky v žiackej knižke, tak ich máme tam a nemusíme počítať, aký máme priemer,“ pridala sa k vymenúvaniu pozitív ďalšia žiačka. Našli sa však aj takí, ktorí okrem výhod vnímajú aj nevýhody. „Je to super, môžeme tam mať rôzne úlohy, nemusíme si ich zapisovať do slovníčkov, ale keď dostaneme nejakú zlú známku, tak sa to nedá ľahko zatajiť tým, že si to nedáme zapísať, alebo neukážeme žiacku,“ priznali žiaci.

 

Dokončenie článku nájdete v novinách TEMPO č. 9/2018 - TU!   

Späť