Pred Kostolom Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom sa pripravuje nová výsadba. Výber drevín a trvalkových záhonov je zatiaľ stále otvorená otázka, ktorú aktuálne rieši oddelenie životného prostredia MsÚ v Partizánskom v spolupráci s odborníkmi na záhradnú architektúru a tiež v spolupráci s Farským úradom Partizánske – mesto. 

Na poslednom zasadnutí komisie životného prostredia sa riešila téma novej výsadby, ktorej návrh prišla prezentovať záhradná architektka Mária Bihúňová. Ako povedala redakcii, „požiadavka na zmenu vegetačných úprav pred kostolom vyšla z MsÚ na základe dvoch aspektov. Jedným bol ten esteticko-architektonický, druhým stav zelene a  náklady na jej údržbu.“ V podrastoch, ktoré tam boli vysadené, sa hromadilo množstvo suchých konárov a boli veľmi ťažké na údržbu, keďže tvorili väčšiu súvislú plochu. V novopredloženom návrhu sa má odzrkadľovať nielen estetická, ale aj praktická stránka. Z hľadiska nežiaduceho zdravotného stavu bolo odstránených 12 kusov briez. Tri stromy a jeden ker boli vyrúbané pre nevhodné umiestnenie. Namiesto nich počíta návrh s výsadbou  až 27 kusov drevín, ktoré sú svojím počtom na veľkosť danej plochy podľa architektky ideálne. „Navrhla som po bokoch vysadiť javory, ktoré zboku uzatvoria daný priestor, ale nechajú vyniknúť kostol. Aby však priestor nezostal smutný a ťažkopádny, navrhla som aj dreviny meniace sa farbou olistenia a popri kostole by sa mohli vysadiť okrasné čerešne,“ povedala Bihuňová. 

Keďže mesto Partizánske má ambíciu byť mestom zelene a kvetov, opýtali sme sa aj na kvetinové možnosti kompozičného riešenia priestoru, ktorý by mal byť reprezentačný. „Prístupové chodníky by mali lemovať kvetinové záhony. Medzi nimi sa predpokladá umiestnenie lavičiek, aby si tam ľudia mohli oddýchnuť. Na kruhovú plochu pred kostolom nadväzujú ďalšie kvetinové záhony a rovnako tieto by mali byť aj pri priečnej dopravnej komunikácii, kde je navrhnutá kombinácia okrasných tráv, trvaliek a stálozelených krov,“ dodala krajinná architektka. Meniť sa bude aj súčasné postavenie kríža a pribudnúť by mali popri chodníkoch tiež dve menšie kaplnky.