Ukladaniu odpadov na skládke TKO v Brodzanoch, ktorá je vo vlastníctve mesta Partizánske, je definitívne koniec. Keďže kapacita jej druhej časti dobudovanej v roku 2010 sa už naplnila, od posledného aprílového dňa tohto roka bola uzavretá. Momentálne je vo fáze rekultivácie, ktorá by mala potrvať do decembra tohto roka.

Prvá etapa skládky bola daná do užívania v novembri 1993. „Odpady sa tam vozili až do roku 2009, kedy bola uzatvorená. Keďže 1. etapa bola rozdelená na dve časti, prvá bola zrekultivovaná a na druhej časti bola vybudovaná nová kazeta skládky, ktorá fungovala až do 30. apríla tohto roka,“ priblížil počiatky skládky TKO v Brodzanoch vedúci odpadového hospodárstva Technických služieb mesta Partizánske Marcel Vanko. Projektovaná kapacita prvej časti skládky bola 338 820 metrov kubických. Rozšírením o druhú časť sa zvýšila jej kapacita o 423 723 metrov kubických.

Podľa slov vedúceho odpadového hospodárstva bolo od spustenia prevádzky uložených na skládku 146 888 ton odpadu.

Na rade je rekultivácia

Pôvodne sa počítalo so začatím budovania prvej časti 2. etapy, voči čomu zaujali niekoľkokrát nesúhlasné stanovisko poslanci Obecného zastupiteľstva v Brodzanoch. Technické služby mesta následne v auguste tohto roka vyhlásili výzvu na rekultiváciu skládky. Pozostáva zo štyroch častí, riešená bude odplyňovacou vrstvou, vrstvou minerálneho ílovitého tesnenia, drenážnou vrstvou a na vrch pôjde vrstva rekultivačnej zeminy. S rekultiváciou sme začali 29. septembra. Predpoklad je, že by mohla byť ukončená do decembra tohto roka,“ ozrejmil Marcel Vanko, pričom podotkol, že všetko bude závisieť aj od počasia.

skladka brozdany

Kontroly neprestanú

“Druhá časť skládky bola spustená do prevádzky v auguste 2010 a odvtedy Technické služby mesta Partizánske ukladali z každej tony odpadu určité finančné prostriedky, ktoré budú použité na jej rekultiváciu. Ide o sumu 355-tisíc eur,“ uviedol. O skládku sa i mimo prevádzky budú musieť starať Technické služby mesta ešte nasledujúcich 30 rokov. „Budú sa neustále rozoberať vzorky spodných vôd, merať skládkové plyny a, samozrejme, musí sa udržiavať a kosiť,“ dodal vedúci odpadového hospodárstva.

foto: sč