Bezplatné parkoviská na Luhoch I sú plné: Partizánske zvažuje spoplatniť parkovanie aj v tejto časti

884
parkovanie zadarmo partizanske

Mestská parkovacia zóna v centre Partizánskeho funguje od 1. júla. Otázkou, či ju rozširovať alebo zaviesť novú zónu aj v mestskej časti Luhy I, sa zaoberalo vedenie mesta spolu s obyvateľmi na diskusii v Mestskom 3D kine v stredu 30. septembra.

„Bohužiaľ, zavedenie mestskej parkovacej zóny v častiach, kde sa zóna končí a začína sa neplatené parkovanie, prinieslo so sebou aj niektoré problémy. Túto situáciu vidíme na tzv. niektorých neuralgických bodoch, predovšetkým na križovatke ulíc Družstevná a Februárová smerom k Mestskej športovej hale, na ulici Makarenkovej a problémom je aj preplnené parkovisko na Nádražnej ulici za bytovým domom č. 873,“ uviedla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková s tým, že pred zavedením mestskej parkovacej zóny nebol v týchto lokalitách problém pre domácich obyvateľov zaparkovať.

„Práve títo občania stáli za tým, aby boli takéto stretnutia a diskusie o tom, ako pokračovať, či spraviť rezidenčné parkovanie aj pre nich alebo ho rozšíriť na zónu Luhy I,“ podotkol poslanec MsZ a predseda Výboru mestskej časti Luhy I Vladimír Marko. Obyvatelia sídliska predostreli svoje návrhy a vyjadrili svoje postoje počas viac ako dvojhodinového stretnutia.

Dajú vypracovať štúdiu

Riešením sa bude zaoberať samospráva, ktorá má v pláne dať odborníkom vypracovať štúdiu statickej dopravy v tejto mestskej časti, podobne ako to bolo v centre mesta. „Taktiež predpokladáme, že nám ukáže, či by mala byť MPZ rozširovaná na celé Luhy alebo len po ulicu Malá okružná, alebo nám bude stačiť vyriešiť tento problém tak, že zavedieme riadené státie v tých neuralgických bodoch a budeme predpokladať, že občania, ktorí tam dnes parkujú, sú práve tí, ktorí nechcú platiť parkovné v centre mesta,“ skonštatovala prednostka.

Ako poznamenala, daná štúdia pomôže zistiť, koľko vozidiel, ako dlho a s akými EČV stojí v jednotlivých lokalitách. „V podstate sme riešili dva problémy, jednak preplnenosť parkoviska počas dňa, kedy predpokladáme, že sa nám tam presunie doprava z centra, ale aj to, že občania majú problém odstaviť vozidlo po nejakej 16. hodine,“ dodala.

Na úkor parkovacích miest

Na základe štúdie statickej dopravy bude môcť mesto vyhodnotiť, koľko parkovacích miest by z dôvodu zavedenia zóny ubudlo, keďže v rámci nej sa môže stáť len na miestach, ktoré sú riadne vyznačené. „Na to, aby sme ich mohli vyznačiť, musíme mať dodržané určité parametre, čo sa týka šírky a dĺžky parkovacieho miesta. To spôsobuje hlavne v rezidenčných lokalitách problém, že vozidlá stoja aj na rôznych štrkových alebo inak spevnených plochách, ktoré nám nedovoľujú vyznačiť parkovacie miesta,“ zdôraznila Dáša Jakubíková.

Otázka niekoľkých mesiacov

Na stretnutí v Mestskom 3D kine sa prítomní s vedením mesta dohodli, že tí, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do procesu prípravy návrhu, alebo s ním naopak nesúhlasia, sa môžu zúčastniť ďalších zasadnutí výboru mestskej časti. „Ak by sme zavádzali novú parkovaciu zónu alebo rozširovali existujúcu, hovoríme o časovom intervale minimálne šesť mesiacov aj vzhľadom na to, že parkovacie miesta sa nebudú dať v zimnom období vyznačovať,“ zmienila sa prednostka.

„Výbor mestskej časti je v tomto otvorený, demokratický, čo budú ľudia požadovať, to presadíme, ale budeme ešte rokovať na výboroch mestských častí a treba povedať, že ak by sme k tomu pristúpili, tak to vidím až na jar budúceho roka,“ zhodnotil Vladimír Marko.

O parkovaní v centre Partizánskeho si prečítate viac:

Na týchto uliciach v Partizánskom vzniknú nové parkovacie miesta   

Nový systém parkovania v Partizánskom opäť prešiel zmenami: Aké požiadavky občanov boli vypočuté?

foto:mm