Bilancia zbraňovej amnestie: Za štyri mesiace bolo odovzdaných až 533 nelegálne držaných zbraní!

134

Štvrté kolo zbraňovej amnestie trvá od 1. novembra minulého roka do 30. apríla. Občania môžu počas šiestich mesiacov beztrestne odovzdať nelegálne držané zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare policajného zboru.

Za prvé štyri mesiace bolo celkovo na území Slovenskej republiky odovzdaných 533 zbraní a 17 873 kusov streliva. Len za február prijali policajné útvary 161 zbraní a 8 014 kusov streliva.

V rámci Trenčianskeho kraja odovzdali občania doteraz 57 kusov nelegálne držaných zbraní, čo predstavuje tretí najnižší počet zo všetkých ôsmich vyšších územných celkov. Čo sa týka streliva, ľudia priniesli až 5 010 kusov, teda najviac hneď po Bratislavskom kraji.

Trestná činnosť sa nezistila

Odovzdané zbrane a strelivo skúmajú priebežne balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na troch pracoviskách: Bratislava, Košice a Slovenská Ľupča. „Aktuálne je spracovaných a preskúmaných 48 % prípadov zo zbraňovej amnestie. Pomer krátkych a dlhých zbraní je zhruba 1:1. Doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti,“ uvádza sa na facebookovej stránke rezortu vnútra.

Zbraň je možné zlegalizovať

Občania si môžu odovzdanú zbraň zaevidovať, ale len v prípade, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Možné je tiež previesť ju na inú osobu, pokiaľ spĺňa dané podmienky. „Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať,“ dopĺňa ministerstvo.

Zdroj: FB Ministerstvo vnútra SR, foto: ilustarčné, freepik.com

Sandra Čaprnková
Do redakčného tímu sa pridala vo februári 2014. Vyštudovala síce verejnú politiku, no doma sa najviac cíti v kultúrno-spoločenských či lifestylových témach. Je rada v kontakte s ľuďmi, preto ju baví prinášať rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami z „našich končín“.