Výšková budova nie je ani zďaleka jedinou stavbou v Partizánskom, ktorá už má svoje roky zrátané. Za zenitom sú totiž viaceré objekty, na ktoré sme narazili pri prezeraní redakčného archívu. Či už patríte medzi pamätníkov alebo tých neskôr narodených, priblížiť si ich môžete prostredníctvom našej reportáže.

Medzi prvé objekty vybudované v Partizánskom patrila aj železničná zastávka. „Počet zamestnancov firmy Baťa – slovenská účastinárska spoločnosť Baťovany sústavne stúpal. Z ďalekého okolia dochádzali zamestnanci do práce vlakom. Niže Baťovian bola železničná zastávka vo Veľkých Bieliciach a vyše Baťovian zas v Šimonovanoch. Obe boli od závodu pomerne vzdialené, preto vedenie firmy vyvinulo úsilie o otvorenie novej zastávky v Baťovanoch,“ písalo sa v kronike Závodov 29. augusta.

Postavili ju z dreva

Nové vlakové nástupište aj s čakárňou bolo odovzdané do užívania 18. mája 1940. „Nachádzalo sa v blízkosti hlavného vstupu do mesta – pri prechode cez železničnú trať, kde je teraz križovatka riadená semaformi. Bola to drevená budova dlhá asi 25 metrov. Pozostávala z čakárne a predajne lístkov. Samozrejme, že pre rozrastajúce mesto nebola drevená stavba dostačujúca, a tak sa začala v blízkosti námestia stavať nová velikánska budova, ktorá je využívaná doteraz,“ zaspomínal si náš čitateľ Ľubomír z Partizánskeho.

železničná zastávka partizánske železničná zastávka partizánske železničná zastávka partizánske

Prvý vlak privítali hudbou

Ako sa písalo v dobovej tlači, v Budovateľovi v roku 1940: „V novom cestovnom poriadku, ktorý Slovenské železnice zaviedli dňom 19. t. m. (19. mája, pozn. red.), možno na trati Prievidza – Nitra nájsť o jednu stanicu viac. Sú to naše Baťovany. Zatiaľ bola pre potreby našich spolupracovníkov za prispenia závodov vybudovaná len zastávka. Zastavenie prvého vlaku, ktorým došli naši spolupracovníci dňa 20 t. m. do práce v závode, odbavilo sa privítaním a pohostením personálu vlaku a slávnostným pochodom došlých spolupracovníkov zo stanice do závodu za zvukov závodnej hudby.“ Na mieste pôvodnej drevenej železničnej zastávky dnes stojí búdka s elektrickým zariadením pre riadenie rámp.

Čaro lepenkových lístkov

Síce ešte stále existujúca, ale už nevyužívaná na svoj pôvodný účel, je staničná budova pri trati v Šimonovanoch. „V miničakárničke boli drevené lavice, piecka, otočné cestovné poriadky a okienko pre predaj lístkov. Tie v tom čase bývali vyrobené z hnedého kartónu a sprievodca ich vo vlaku štikal klieštikmi. Kým vlak došiel z Nových Zámkov cez Partizánske do Prievidze, podlaha každého vozňa bola priam posiata malými hnedými krúžkami,“ priblížil Ľubomír. „Pred objektom sídlila stará dutá vŕba a biela moruša. Vŕba je už minulosťou, moruša stále rodí. Dnes si namiesto cestovných lístkov môžete v pôvodnej staničnej budove kúpiť utopence, alkohol a cigarety,“ doplnil na záver.

železničná zastávka partizánske železničná zastávka partizánske železničná zastávka partizánske železničná zastávka partizánske železničná zastávka partizánskeželezničná zastávka partizánske

Foto: archív redakcie