Budúca telocvičňa vo Veľkých Bieliciach: Moderný objekt sa stáva realitou

32
nová telocvičňa veľké bielice

Nová stavba rastie pred očami. Reč je o telocvični pri Základnej škole vo Veľkých Bieliciach.

Ako napredujú práce, si bol prezrieť primátor Jozef Božik spolu so svojimi spolupracovníkmi z mestského úradu počas kontrolného dňa na stavbách v piatok 26. apríla. „Momentálne finišujeme s betonážou nosných stĺpov, šalovaním, teda debnením a viazaním vencov, pomaly sa pripravujeme na druhé poschodie, kde začneme s murovaním,“ uviedol manažér stavby Richard Štrba. Ako redakcii potvrdil stavbyvedúci Peter Hagera, projekt napreduje podľa harmonogramu. „Potom nás čaká nachystanie konštrukcie na celú strechu, následne sa do prác pustia vodári, či elektrikári,“ vysvetlil postup Peter Hagera.

Firma predpokladá, že stavebné práce sa podarí dokončiť do konca kalendárneho roka. Na novostavbu získalo mesto dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 837 160 eur, z vlastných zdrojov použilo 423 661 eur.nová telocvičňa veľké bielice

Pôvodný objekt asanovali

Pôvodná telocvičňa bola v nevyhovujúcom stave, nespĺňala statické ani technické podmienky na prevádzku, preto bola koncom roku 2023 asanovaná. Žiaci na športovanie zatiaľ využívajú Športové centrum ZŠ Radovana Kaufmana, kam ich škola vozí autobusom.

Nový objekt bude spojený s jestvujúcou budovou školy spojovacou chodbou, čo umožní bezproblémový vstup pre deti zo školy. Vnútorne je športovisko navrhnuté tak, aby ho bolo možné využívať ako pre účely školy, tak aj pre účely prenájmu objektu. Telocvičňa bude disponovať samostatným bezbariérovým vstupom pre ostatnú verejnosť.

Hlavná plocha má 360 m2, dopĺňajú ju menšia miestnosť na cvičenie a posilňovanie, náraďovňa a kompletné zázemie so šatňami, kabinetmi a hygienickými zariadeniami potrebnými pre vyučovací proces a popoludňajšie športovanie. Športové vybavenie ako basketbalové koše, hádzanárske bránky, stĺpiky na volejbal, florbalové mantinely, vrátane teleskopickej tribúny sú tiež súčasťou projektu. Budova bude vykurovaná tepelným čerpadlom a na streche budú inštalované fotovoltické panely na zabezpečenie energetickej efektívnosti.nová telocvičňa veľké bielice

Foto: mš

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.