Centrum odborného vzdelávania na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom napreduje

133

V rámci júlového kontrolného dňa primátora na stavbách bola jednou zo zastávok aj budova Strednej odbornej školy (SOŠ) J. A. Baťu neďaleko miestneho gymnázia. Práve tam vzniká nové centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Župa na projekt získala prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Dovážajú postupne stroje

Stavebné práce sú vo výške viac ako 440-tisíc eur, materiálno-technické vybavenie učební predstavuje investíciu v hodnote zhruba 700-tisíc eur. „Momentálne sa nachádzame asi v polovici prác. Ešte sa doťahuje elektrika, budú položené podlahy, začnú sa naskladňovať technológie,“ opísala aktuálny stav riaditeľka SOŠ J. A. Baťu Katarína Hartmannová. Niektoré stroje im už boli dodané. Tým, že sú nadrozmerné a ťažké, ich bolo treba umiestniť pred zaliatím podlahy. „Predpokladám, že všetky stavebné práce aj umiestnenie technológií zvládneme do konca prázdnin a školský rok odštartujeme v nových priestoroch,“ uviedla riaditeľka školy.

V budúcom centre odborného vzdelávania a prípravy sa zatiaľ nachádzajú autodiagnostika a zdvíhací vozík, ktorý bude slúžiť pre autoopravárov. Ako priblížil zástupca riaditeľa SOŠ J. A. Baťu pre praktické vyučovanie Vladislav Gubka, boli privezené brzdové valce na kontrolu bŕzd a tlmičov pre automobily. Taktiež stroje pre diagnostikovanie vozidiel a kontrolu svetiel. „Ešte nás čaká rozvod vzduchu, na ktorom sú závislé nielen autodielňa, ale aj CNC stroje, ktoré pracujú tiež s pomocou vzduchu,“ vysvetlil.

Školu čakajú ďalšie investície

Dobrou správou je, že oku nelahodiaci múrik pred budovou školy by mal byť zbúraný. „Zatiaľ máme dohodu s TSK, vyčíslila sa aj hodnota prác, že župa by zaplatila jeho odstránenie a tiež terénne úpravy tak, aby vedľa chodníka bol len obrubník a z neho sa išlo rovno do zelene,“ ozrejmil primátor Jozef Božik.

V súvislosti so školou sa v rámci TSK pripravujú ďalšie projekty. SOŠ patrí medzi sedem škôl, ktoré sú oprávnené žiadať o dotáciu a získať milióny eur v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. „Do SOŠ pôjdu v najbližších rokoch ešte minimálne tri milióny eur. Cieľom bude zrekonštruovať všetky priestory, ktoré pôvodne patrili priemyslovke, obchodnej akadémii, strednej odbornej škole,“ povedal primátor počas kontrolného dňa.

Súčasťou centra odborného vzdelávania budú odborné učebne a pracoviská, ako sú autodielňa pre výučbu v odboroch autodiagnostika, automechanik – elektrikár. Tiež pracovisko pre CNC stroje a zváračské stredisko v budove na Sokolskej ulici.

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.