Cesta Veľké Uherce – Skýcov: Dokončenie miliónovej rekonštrukcie je na spadnutie

7602

Vodiči už netrpezlivo čakajú, kedy sa podarí otvoriť úseky cesty 2. triedy II/511 Veľké Uherce – Skýcov. Uzatvorená je od 3. apríla 2023 v dôsledku rekonštrukčných prác. Dve časti z troch sú hotové, čaká sa ešte na tretí úsek – najdlhší, najnáročnejší aj najdrahší.

Úsek Fatimová – Vrchhora je dlhý takmer päť kilometrov, ako nám potvrdil stavbyvedúci dodávateľskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje všetky práce, v tomto čase je kompletne hotových zhruba 80 percent komunikácie. „Aktuálne dokončujeme konštrukčné vrstvy vozovky a budeme finalizovať terénne úpravy, odvodnenie a osádzanie záchytných bezpečnostných prvkov, tiež zariadenia popri tejto ceste,“ objasnil Peter Januščák.

Práce stáli niekoľko mesiacov

Podľa jeho slov tempo prác v zime určovalo počasie.V zimnom období nebolo možné realizovať betonárske a iné práce. Rekonštrukciu sme pozastavili na zhruba tri mesiace, pokračoval stavbyvedúci.rekonštrukcia cesty veľké uherce - skycov

Úsek sa vyznačuje náročnými geologickými pomermi, preto bolo nevyhnutné položiť zhruba na tri kilometre z piatich železobetónovú dosku, ktorá svojou funkciou pripomína most. Stavbári však čelili aj iným výzvam. Komplikácie vznikali hlavne pri dodávkach materiálov na stavbu kvôli jednosmernej premávke a nutnosti využívať obchádzky, čo bolo časovo náročnejšie,“ vysvetlil Januščák.

Daná etapa je najnáročnejšia nielen z pohľadu lokality, ale aj v rámci financovania. Z Integrovaného regionálneho operačného programu župa získala osem miliónov eur, pričom spoluúčasť kraja na projekte je päť percent, teda 400-tisíc eur. Okrem toho si župa zobrala úver vo výške štyri milióny eur, celkovo náklady dosiahli sumu zhruba 12 miliónov s DPH.rekonštrukcia veľke uherce skycov

Čo bude nasledovať?

Po vydaní určenia trvalého dopravného značenia firma zabezpečí vodorovné dopravné značenie a osádzanie zvislého dopravného značenia. Všetky tieto dokončovacie práce plánuje stavebná firma na začiatok mája.

„Podľa predbežného harmonogramu dodávateľ v polovici mája zvolá preberacie konanie diela. Následne, po prevzatí dokončenej stavby bez vád a nedorobkov, Trenčiansky samosprávny kraj požiada príslušný stavebný úrad o začatie kolaudačného konania. Do prevádzky pre verejnosť budú etapy zrekonštruovaného úseku cesty II/511 spustené po správoplatnení kolaudačného rozhodnutia na dotknutú stavbu,“ odpovedal kraj na otázku o termíne otvorenia. Podľa našich informácií by cesta mala byť verejnosti k dispozícii zrejme na prelome mája a júna.

V rámci projektu nejde o celkovú rekonštrukciu, bez modernizácie zostáva zatiaľ úsek od konca Veľkých Uheriec po Fatimovú.

Foto: mm

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.