Cintoríny v Partizánskom sú zahltené plastami: Samospráva chce znížiť množstvo odpadu

871

Samospráva si uvedomuje prítomnosť enormnej kvantity odpadu, ktorú môžeme na cintorínoch vidieť po Dušičkách. Z toho dôvodu primátor Jozef Božik zvolal pracovné stretnutie s kompetentnými osobami, na ktorom sa túto situáciu rozhodli riešiť.

Na pôde mestského úradu sa stretli správca cintorínov v Partizánskom Miroslav Dvonč, predseda občianskeho združenia Priatelia Zeme Branislav Moňok, vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy na MsÚ Andrea Bencelová a riaditeľ Technických služieb mesta (TSM) Tibor Kúdela. Cieľom bolo riešenie odpadu, ktorý vzniká na cintorínoch počas dní, kedy si spomíname na našich zosnulých, ale aj mimo nich.

Vzniká obrovské množstvo odpadu

Najväčším problémom je podľa slov predsedu OZ Priatelia Zeme samotné množstvo. „Keď to porovnáme s predchádzajúcimi obdobiami, 10-20 rokov dozadu, je vidieť  objem, ktorý je ťažké ďalej spracovať. Zo všetkých kahancov, plastových kvetov, vencov bude odpad, s ktorým treba niečo urobiť, keď nechceme, aby skončil na skládke, preto je potrebné riešiť aj ten cintorínsky,“ uviedol Branislav Moňok.

Ozrejmil, že niektoré plastové výrobky sú neidentifikovateľné, na dotrieďovacej linke je ťažké rozlíšiť, o aký druh plastu ide. Tým pádom sa výrazným spôsobom znižuje možnosť jeho spracovania. „Je to výzva pre ľudí, aby hľadali alternatívy, ktoré sú udržateľnejšie, aby sa snažili používať veci prírodného charakteru, napríklad aj chryzantémy. Alebo opakovane využívať sklenené kahance, vymieňať len sviečku. Možností je viacero,“ priblížil predseda OZ Priatelia Zeme.

Poukázal tiež na používanie elektronických sviečok, ktoré označil ako nedôstojné, a tiež na ich nepriaznivý dopad na životné prostredie. „Snažíme sa myslieť na budúce generácie, aby mali kde fungovať, žiť a k tomu môže prispieť aj maličkosť, akou je zlepšenie správania na cintoríne,“ spresnil Branislav Moňok.

Ľudia separujú, ale nie dostatočne

Správa pohrebísk v Partizánskom na cintorínoch zaviedla recyklačné nádoby na sklo, plast a zmiešaný odpad. „Realizujeme to už približne 4-5 rokov. V poslednom období pozorujeme veľkú ochotu ľudí tento odpad triediť,“ uviedol správca cintorínov Miroslav Dvonč. Čo sa týka kvality triedenia, mohla by byť podľa jeho slov na vyššej úrovni, pretože stále sa v plastových nádobách nájdu aj iné materiály. „Týmto by som rád na ľudí apeloval, aby sa zamysleli nad tým, čo do nádob hodia, aby sme to potom nemuseli dotrieďovať,“ dodal Miroslav Dvonč. Najviac odpadu sa podľa jeho slov vytvorí v októbri, pred Sviatkom všetkých svätých.

Mesto sa snaží ísť príkladom

„Viaceré mestá na Slovensku sa vydali cestou inšpirovania alebo oslovovania občanov, aby bolo odpadu menej. Chceme sa k nim pridať aj my v Partizánskom,“ podotkol primátor. Jednou z vecí, na ktorej sa zúčastnení dohodli, je informačná kampaň. Tá by mala začať na prelome septembra a októbra budúceho roka. „Prijal som rozhodnutie, ktoré sa sčasti napĺňa už dlhodobejšie, že pri spomienkach na J. A. Baťu, T. Baťu, M. R. Štefánika alebo napríklad na vznik I. Československej republiky nebudeme používať žiadne plastové prvky, ale živé kvety,“ dodal.

Foto: mm

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.