pondelok, 11 decembra, 2023
Obyvatelia mestskej časti Šimonovany sa už niekoľko rokov sťažujú na zápach šíriaci sa z blízkeho hnojiska, ktoré obhospodaruje družstvo vo Veľkých Uherciach. Problematická situácia bola jedným z bodov augustového zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom. Mestu bola v úvode júna...
Na Malej okružnej sa zrekonštruuje osem prístupových chodníkov k zadným vchodom bytových domov číslo 967 a 968. Priorita výboru mestskej časti Luhy I má hodnotu 18-tisíc eur. Podľa slov jeho predsedu Vladimíra Marka sa požiadavka na rekonštrukciu objavila už v minulosti, problémom bol nedostatok...
Pomoc chorým ľuďom bude v okrese efektívnejšia, rýchlejšia a adresnejšia. Toto si sľubuje mesto od mobilného hospicu, na ktorý získala Nemocnica Svet zdravia v Partizánskom dotáciu v rámci výzvy z Plánu obnovy SR. Vďaka výzve sa na Slovensku rozšíri sieť nových mobilných hospicov. Medzi úspešnými...
Nielen v centre Partizánskeho, ale aj v iných častiach mesta sa už začali alebo sa čoskoro začnú viaceré investičné akcie. V Šimonovanoch odštartovali výkopové práce v súvislosti s rekonštrukciou časti Dlhej ulice, ktorá je v havarijnom stave. Potrvajú zhruba tri mesiace. Ide...
Rekonštrukcia križovatky na Ulici gen. Svobodu v Partizánskom sa začne už čoskoro. Cieľom prác bude rozšíriť existujúcu komunikáciu vybudovaním kruhovej križovatky v úseku, kde sa z uvedenej ulice odbočuje k železničnému priecestiu. Stavebné práce budú realizované v štyroch etapách a...
Krajská cesta druhej triedy, ktorá vedie cez Veľké Uherce smerom na Skýcov, je už niekoľko mesiacov neprejazdná. Rekonštrukcia vozovky je rozdelená do niekoľkých etáp. Prvá, ktorá sa začína pri vstupe do obce na križovatke so štátnou cestou, je takmer hotová....
Korunu hrádze rieky Nitry, na ktorej vznikol cyklochodník až do Malých Bielic, využívajú denne desiatky ľudí. Oficiálne otvorená zatiaľ nie je, ide teda o stavenisko. Ako potvrdili zástupcovia firmy i Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý cyklochodník vlastní, pôvodný termín sa...
V rámci júlového kontrolného dňa primátora na stavbách bola jednou zo zastávok aj budova Strednej odbornej školy (SOŠ) J. A. Baťu neďaleko miestneho gymnázia. Práve tam vzniká nové centrum odborného vzdelávania a prípravy. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie...
Začiatkom februára župa spustila petičnú akciu za zaradenie Nemocnice s poliklinikou v Myjave a Nemocnice Svet zdravia v Partizánskom do siete nemocníc II. úrovne. Za zachovanie dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre občanov Trenčianskeho kraja sa podpísali desaťtisíce ľudí. V závere...
Parky, námestie, Lesopark a ďalšie lokality so zákazom voľného pohybu psov zadefinovala nová aktualizácia VZN, ktorú prijali poslanci v Partizánskom na júnovom zasadnutí. Aktualizáciou reagovali na podaný protest zo strany prokuratúra. Pôvodné znenie VZN bolo rozporované protestom prokurátora, keďže to...