Cyklisti svojou nezodpovednosťou na novej ceste na Námestí SNP riskujú život

936

S otvorením cesty na Námestí SNP v smere od sídliska Šípok do centra sa objavili, žiaľ, aj niektoré nové problémy v doprave. Dôvodom je správanie sa najmä cyklistov, ale často aj kolobežkárov. Tí buď nerešpektujú dopravné značenie, alebo mu vôbec nerozumejú.

Pred niekoľkými týždňami vedenie mesta slávnostne otvorilo zrekonštruovaný úsek komunikácie na námestí, v rámci neho vznikol aj nový chodník a cyklochodník. Cestná premávka je vedená v jednom pruhu, prikázaný smer jazdy je od mostného objektu zo sídliska Šípok. Toto pravidlo platí nielen pre vodičov, ale aj cyklistov či kolobežkárov.

Aké pokuty hrozia?

Hneď prvé hodiny po spustení premávky v danom úseku sa však mohli vodiči áut stretnúť s kolíznymi situáciami. Najmä cyklisti nerešpektujú zákaz a často jazdia v protismere, a to nielen po cyklochodníku, ale dokonca aj v jazdnom pruhu, ktorý je určený pre motorové vozidlá.

Za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchanými chodcami a cyklistami, ktoré nie sú závažným porušením pravidiel cestnej premávky, je možné uložiť v blokovom konaní pokutu do 50 eur. Pi závažnejšom spôsobe, ako je jazda v protismere, až do výšky 150 eur. Pri vzniku dopravnej nehody môže dôjsť aj k závažnejším zraneniam, čo by mohlo mať až trestnoprávne následky. Na zodpovednosť za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stačí zavinenie z nedbanlivosti,“ objasnil nám zástupca riaditeľa a zároveň vedúci Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) Okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom Branislav Vožňák.

Kto smie jazdiť po cyklochodníku?

Tam, kde je oddelená cesta pre chodcov a cyklistov, sú obe skupiny zo zákona povinné použiť len pruh pre nich určený. Pre cyklistov je na tomto zrekonštruovanom úseku určený nový cyklochodník s červenou farbou, na ktorom je jasne naznačené, že povolený smer jazdy je len v smere od kostola.

„Úsek, ktorý je na značke vyznačený ako cestička pre cyklistov, môžu využívať len cyklisti a osoby, ktoré sa pohybujú na korčuliach, kolobežke, skejtborde a podobnom športovom vybavení, ak tým neohrozia alebo neobmedzia cyklistov. Cestičku môže využiť aj osoba tlačiaca bicykel,“ vysvetlil Branislav Vožňák. Ako pokračoval, ak sa napríklad stane, že na cyklochodník nasneží a stane sa nezjazdným, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. „Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smú jazdiť po pravej krajnici,“ vysvetlil, ako sa majú cyklisti vo všeobecnosti na cestách správať.

Aj na cyklochodníku platia pravidlá

Ohroziť seba i ľudí okolo môžu cyklisti alebo napríklad kolobežkári nielen vtedy, keď jazdia v protismere. Aj na cyklochodníku platia rôzne pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Zakázaná je v tomto prípade jazda na bicykli bez držania riadidiel či držanie sa iného vozidla. Cyklista nesmie viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky,“ pokračoval Branislav Vožňák.

Cyklista verzus chodec na priechodoch

Bežný priechod pre chodcov nie je určený pre jazdu na bicykli či kolobežke. Ak jazdíte na niektorom z týchto dopravných prostriedkov a chcete využiť priechod pre chodcov, ste povinní zosadnúť z vozidla, čím sa automaticky stávate chodcom. „Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je jeho používanie zakázané. Priechody pre chodcov sú klasickou zebrou, kým priechod pre cyklistov je najčastejšie vyriešený formou dvoch dlhých prerušovaných čiar hneď vedľa klasického priechodu. Na priechod pre cyklistov upozorňuje aj značka,“ povedal riaditeľ ODI OR v Partizánskom.

V prípade, že cyklista zbadá chodca kráčajúceho po priechode pre chodcov, ktorý prechádza z jednej strany na druhú, je povinnosť cyklistu dať prednosť chodcovi, pričom ho nesmie ohroziť.

Častým dôvodom, prečo cyklisti či kolobežkári nerešpektujú pravidlá cestnej premávky, je to, že ich neovládajú. Polícia v tejto súvislostí radí – skôr, než sadnete na bicykel či kolobežku, mali by ste si v prvom rade všímať zvislé a vodorovné dopravné značky, ktoré prikazujú a informujú, ako sa máte správať na konkrétnej komunikácii.

Foto: MTP