Cyklochodník na korune rieky zatiaľ neotvoria. Aké sú dôvody?

1507
cyklochodnik partizánske

Korunu hrádze rieky Nitry, na ktorej vznikol cyklochodník až do Malých Bielic, využívajú denne desiatky ľudí. Oficiálne otvorená zatiaľ nie je, ide teda o stavenisko.

Ako potvrdili zástupcovia firmy i Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý cyklochodník vlastní, pôvodný termín sa nepodarí dodržať. Príčin je viacero. „Stavba bola prerušená z administratívneho dôvodu, čakáme na schválenie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, je síce platný, ale nie je účinný, to sa stane, až keď nám dodatok riadiaci organ schváli,” vysvetlil situáciu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška v piatok 4. augusta, ktorý na cyklotrasu zavítal počas kontrolného dňa.

Dodatok bol nevyhnutný v súvislosti s prácami navyše na mostnom objekte pri Brodzanoch či oceľovej lávke cez rieku Nitricu. Navýšenie rozpočtu dosiahlo sumu zhruba 200-tisíc eur. Čaká sa taktiež na schválenie určenia dopravného značenia, čo umožní zrealizovať vodorovné dopravné značenie, k otvoreniu pre verejnosť je nutná okrem toho aj kolaudácia. „Posnažíme sa toto všetko vyriešiť ešte pred koncom letných prázdnin, nie je však isté, že to stihneme,” dodal župan.

Pukliny odstránia

Verejnosti neuniklo, že stavba nie je ešte ani len oficiálne dokončená, objavili sa na nej nedostatky – pukliny v novom asfalte. Podľa dodávateľa ich vznik môže mať viacero príčin. „Pukliny sa nachádzajú len na niektorých častiach, nejde o problém v rámci celej dĺžky. Po dohode s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Partizánske zrealizujeme nápravu,” uviedol Ján Michel z dodávateľskej firmy.

Mesto má v pláne aj rokovanie so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý má hrádzu rieky v správe s cieľom zabezpečiť pravidelné kosenie popri cyklochodníku. „Zároveň to bude aj skúška nosnosti podložia, pretože na kosenie sa využívajú ťažké mechanizmy. Poriadok na cyklochodníku a funkčnosť verejného osvetlenia budeme mať na starosti my,“ objasnil primátor Partizánskeho Jozef Božik.

Foto: MTP

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vždy sa snaží prinášať zaujímavé informácie a objavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy.