Dane v Partizánskom budú vyššie: Kto môže požiadať o ich zníženie?

856

Hlbšie siahnuť do vrecka musia v dôsledku vyšších daní aj obyvatelia Partizánskeho. Niektorí však majú právo požiadať o zníženie.

Horúcou témou mnohých miest na Slovensku je zvyšovanie daní. Tomu sa nevyhlo ani Partizánske, obyvatelia a podnikatelia za svoje nehnuteľnosti zaplatia od budúceho roka priemerne o 42,7 % viac. O dôvodoch si môžete prečítať v článku: V Partizánskom stúpnu poplatky za odpad i miestne dane. Nie všetci však musia platiť plnú výšku. “V zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov občania, ktorým vzniká nárok na zníženie dane z nehnuteľností si ho uplatnia v priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní najneskôr do 31. januára 2020,” uvádza mesto na svojej stránke.

Zníženie dane z nehnuteľností pre rok 2020 podľa VZN mesta Partizánske č. 3/2018 o miestnych daniach v znení Aktualizácie č. 1, je možné uplatniť:

1. na domy a byty na trvalé bývanie na základe:

  • držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vo výške 50 %,
  • veku daňovníka, ktorý pred alebo v roku 2019 dovŕšil vek 70 rokov, vo výške 50 %.

2. na garáže na základe:

  • držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom taktiež vo výške 50 %.

Tlačivá k daňovému priznaniu je možné vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Partizánskom, 1. poschodie, č. d. 46, prípadne si ich stiahnuť z internetovej stránky mesta Partizánske.

zdroj: partizanske.sk, foto: ilustračné, mtp