Dane v Partizánskom sa v roku 2021 zvyšovať nebudú, reštaurácie nemusia platiť za užívanie terás

437
terasy partizanske

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu spôsobenú koronavírusom sa samospráva snaží vyjsť v ústrety prevádzkovateľom reštauračných a stravovacích zariadení na území mesta. Oslobodenie od platenia daní za užívanie terás schválili poslanci na svojom 14. riadnom rokovaní v utorok 15. decembra.

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach bolo aktualizované v lete tohto roku, pričom majitelia prevádzok využívajúci terasy boli oslobodení od platenia dane za užívanie verejného priestranstva. Išlo o formu podpory lokálnej ekonomiky s cieľom pomôcť prekonať nepriaznivú situáciu v podnikaní.

Pomôžu im aj v roku 2021

Istý čas bolo prevádzkarom dovolené využívať iba terasy, preto bolo navrhnuté predĺženie doby oslobodenia od platenia dane za užívanie verejného priestranstva pre účely umiestnenia terasy aj na rok 2021. Nakoľko vyhliadky na zlepšenie situácie nie sú priaznivé, samospráva chce týmto spôsobom pomôcť udržať stravovacie a reštauračné zariadenia v prevádzke. Zmeny odobrilo mestské zastupiteľstvo aktualizáciou  všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Dane chceli znížiť

Najskôr mestská rada požiadala, aby sa pripravilo zníženie niektorých sadzieb dane z nehnuteľností – daň zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov tak, aby sa celkový predpis dane z nehnuteľností znížil o 100 000 eur. Ďalšia pripomienka k návrhu aktualizácie VZN prišla od poslanca MsZ Vladimíra Straku, ktorý navrhol doplniť k zníženiu aj daň za pozemky. „Tesne pred skončením pripomienkového konania prišla aktualizácia vývoja podielových daní na rok 2021 z ministerstva financií. Vzhľadom na to, že sme mali pripravený návrh rozpočtu s určitou sumou podielových daní, v aktualizovanej prognóze bola táto suma znížená o 180-tisíc eur,“ vysvetlila prednostka MsÚ Dáša Jakubíková s tým, že navrhovanou úpravou všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach by sa z rozpočtu ukrojilo ďalších približne 125-tisíc eur.

Znižovanie nakoniec nebude

Po diskusnom fóre poslancov k tejto téme, ktoré predchádzalo rokovaniu MsZ, sa rozhodlo, že dane sa nebudú znižovať. „Zástupcovia všetkých poslaneckých klubov súhlasili s tým, aby sme pre túto dobu vzhľadom na veľmi ťažké problémy, ktoré nás čakajú vo financovaní, dane neznižovali a udržali ten modus, ktorý máme. Je dôležité zachovať bazálny rámec množstva peňazí z dane z nehnuteľností tak, aby sme mohli zabezpečiť chod mesta a výkon samosprávnych funkcií,podotkol počas online zasadnutia mestského zastupiteľstva primátor Jozef Božik.

foto: ilustračné freepik.com