Demolácia výškovej v Partizánskom sa stáva realitou: Kedy sa začne s prácami a koľko mesto zaplatí?

2789

Známa budova, ktorá bola súčasťou Námestia SNP v Partizánskom od roku 1963, zrejme už v tomto roku prestane existovať. Súkromná stavebná spoločnosť by s demoláciou mala začať na konci marca po nadobudnutí všetkých povolení.

Okamih, na ktorý čakala väčšia časť obyvateľov Partizánskeho, sa stane čoskoro realitou. Samospráva pred niekoľkými dňami podpísala so súkromnou spoločnosťou zmluvu, na základe ktorej z Námestia SNP zmizne známa výšková budova uzatvorená ešte v septembri 2017.

O demoláciu sa postará stavebná spoločnosť so sídlom v Lietavskej Lúčke, v okrese Žilina, pričom mesto na tieto účely vynaloží 575 998,80 eur s DPH.

Prvé práce začnú v najbližších dňoch

Zahájenie prác, po odovzdaní staveniska, ktoré prebehlo v minulom týždni, odštartuje v priebehu najbližších dní. Ako prvé sa začne stavať oplotenie okolo budovy, teda od ulice Rudolfa Jašíka po Sokolskú ulicu a začne sa vypratávať interiér budovy,“ objasnil plány vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ. Pracovníci firmy na to využijú stavebný výťah, ktorý by sa mal vybudovať v blízkej budúcnosti zo zadnej strany budovy. Tento odpad je víťazná firma povinná zrecyklovať podľa platnej legislatívy. Ako nás ďalej Milan Kráľ informoval, v súčasnosti sa pripravuje spracovanie projektu na búracie povolenie, ktoré zabezpečuje stavebná firma na základe podpísanej zmluvy. V nej sa uvádza, že žiadosť o vydanie búracieho povolenia spoločnosť musí podať najneskôr do 60 dní od prevzatia staveniska.

Odstráni sa aj azbest

Tá bude taktiež príslušné orgány žiadať o vydanie povolenia na odstránenie azbestu, ktorý sa v budove stále nachádza a ktorý bude následne odbornou firmou zlikvidovaný. „Postupne sa budú demontovať a vypratávať všetky okná, dvere a podlahy,“ ozrejmil Milan Kráľ. Ak všetko pôjde podľa plánov, búracie práce samotnej výškovej by sa mali začať koncom marca. Firma na to využije stroj s 50 metrov vysokým ramenom, ktoré je v súčasnosti najdlhšie na Slovensku. Súčasťou búracieho povolenia by mali byť aj zmeny týkajúce sa dopravy v danej lokalite, pretože pri búraní sa bude materiál zo stavby odvážať na dočasnú skládku umiestnenú za riekou Nitrou, kde sa bude ďalej spracovávať a drviť. Ako je uvedené v zmluve, firma sa postará aj o konečnú úpravu terénu.

foto: mm