Detská paleta žiarila farbami

908
Foto: ZUŠ Partizánske

Výstavná sieň Domu kultúry hrala v júni všetkými farbami. Svoje diela v nej od 11. do 21. júna v rámci výstavy Detská paleta prezentovali žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Partizánskom.

„Súčasťou výstavy boli rôzne výtvarné techniky – kresba, maľba, grafika, vystavujeme aj keramiku. Vystavovali sme plošné aj priestorové práce, formy, ktoré sú prezentované v realistickom alebo v abstraktnom prevedení, takisto aj práce inšpirované dejinami umenia pretransformované z minulosti do súčasnosti,“ vymenovala Sylvia Šuňalová z výtvarného odboru ZUŠ-ky. Výtvory, ktoré sa stali súčasťou výstavy, žiaci pripravovali počas celého školského roka. Jednou z techník, ktorá nás zaujala, bola takzvaná suchá ihla. „Žiaci si najskôr vyberú obrázok, v tomto prípade sme mali prírodu. Suchá ihla sa vlastne ryje do plastovej fólie, je na to špeciálne náradie, špeciálna ihla. Obrázok sa položí, tá fólia sa položí naň a následne sa vyškrabáva ten predkreslený obrázok,“ opísala výtvarníčka s tým, že vyškrabaný obrázok sa následne zatrie tlačiarenskými farbami a otlačí sa na mokrý papier. Žiaci výtvarného odboru sa v rámci svojho štúdia naučili aj čo zahŕňa výroba keramiky a treba uznať, že aj táto oblasť im ide od ruky.

Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Novinárčine sa chcela venovať už od základnej školy a vždy ju to ťahalo k písaniu. V Tempe pracuje od januára 2017. Najradšej má témy, v ktorých je nejaký háčik, ale ako si práca v malej redakcii vyžaduje, s výnimkou športu sa snaží byť doma vo všetkom.