Do protestu sa zapojili aj nespokojní učitelia z Partizánskeho a okresu

241

Námestie SNP v Bratislave v stredu 15. júna zaplnil dav ľudí s transparentmi. Konal sa tam totiž protest zamestnancov školstva, ktorí tak vyjadrili nespokojnosť s jeho súčasným stavom. Protestného zhromaždenia, ktoré bolo organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, sa zúčastnili aj učitelia a nepedagogickí zamestnanci z okresu Partizánske.

Rada Základných organizácií Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku (ZO OZŠ) v Partizánskom zorganizovala účasť jej členov, ale aj nečlenov. „Účastníkov bolo deväťdesiat, išli dva autobusy. Väčšinu tvorili pedagogickí zamestnanci, učitelia zo škôl a škôlok okresu. Boli tam ale prítomní aj odborní zamestnanci z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Partizánske,“ informovala Martina Gašparovičová, predsedníčka Rady ZO OZŠ Partizánske a zároveň učiteľka Základnej školy s materskou školou v Skačanoch.

Problémom je financovanie školstva, vláda navrhla zvýšenie platov len o tri percentá od júla tohto roka. „Nejde len o pedagogických, ale aj odborných a nepedagogických zamestnancov, pretože bez nich takisto nemôže fungovať výchovno-vzdelávací proces,“ ozrejmila.

Chcú zvýšenie platov

Z Námestia SNP sa dav presunul pred Národnú radu SR, aby list s požiadavkami odovzdali predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. Odborári a tiež ostatní občania, ktorí sa protestu zúčastnili, považujú valorizáciu platov v minulom roku o nula percent a od 1. júla tohto roka o tri percentá za absolútne nedostatočnú.

Žiadajú zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov školstva, a to o 10 percent. Tiež úpravu platovej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby sa začínala na úrovni minimálnej mzdy. Rovnako požadujú dofinancovanie zvýšených prevádzkových nákladov všetkých škôl a školských zariadení.

Veľkou skúškou pre školstvo bola pandémia a s ňou spojené zvýšené nároky na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamestnanci školstva sa v súčasnosti stretávajú s ďalšími náročnými výzvami, ktoré spôsobila vojna na Ukrajine. Tak ako všetci  čelia enormnému zvýšeniu cien energií, ktoré komplikuje aj fungovanie samotných škôl.

Reforma v školstve je nevyhnutná

Na proteste bola prítomná aj učiteľka zo ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej v Partizánskom Viola Čulagová. „Zúčastnila som sa asi všetkých mítingov od roku 1990. Tento bol najmasovejší a veľmi dobre zorganizovaný. Mala som dobrý pocit z toho, že sa ešte dokážeme spojiť a bojovať nielen za naše platy, ale aj platy nepedagogických zamestnancov,“ priblížila svoje dojmy.

Dôležité sú pre nich aj zmeny v samotnom vzdelávaní. „Chceme, aby prebehla reforma. Školstvo sa musí zmeniť. Máme už neskutočne veľa predmetov. Obsah učiva je rozsiahly a časová dotácia na to, aby sme deti učili kriticky myslieť, je nedostatočná,“ dodala.

Štrajk v septembri

Ako uviedol vo vyhlásení predseda školských odborárov Pavel Ondek, očakávajú, že vláda čo najskôr prehodnotí svoj postoj k školstvu a nájde potrebné financie. „Nestačí len programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve,“ ozrejmil. Vyzývajú vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby zabezpečili deťom, žiakom a študentom čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie. V prípade, že nebudú splnené ich požiadavky, sú pripravení vstúpiť do štrajku v septembri.

Foto: Martina Gašparovičová

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.