Dobrá správa: Na Okresnom úrade v Partizánskom obnovia od 1. mája žiadané pracovisko!

1301
Okresný úrad Partizánske

Do Partizánskeho sa vracia pracovisko Okresného úradu, ktoré bolo takmer rok zrušené. O jeho obnovu sa vedenie úradu snažilo dlhé mesiace.

V roku 2013 bolo na Okresnom úrade v Partizánskom zriadené pracovisko Okresného úradu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav. V júni minulého roku bola činnosť pracoviska zrušená a od toho dátumu bola zabezpečovaná činnosťou inteligentnej podateľne.

Museli cestovať do Prievidze

“Vzhľadom na dôležitosť spracovávanej agendy, jej rozsah a potrebu sústredenia do správneho centra regiónu bola vyvíjaná snaha o obnovenie pracoviska. Obyvatelia okresu síce využívali službu podateľne, niektorí klienti však z dôvodu závažnosti, či komplikovanosti podaní volili radšej cestu osobného vybavenia v Prievidzi,” vysvetlil nám prednosta Okresného úradu v Partizánskom Peter Paulík.

Snažili sa takmer rok

Ako pokračoval, Okresný úrad Partizánske už 31. júla 2020 požiadal Ministerstvo vnútra SR o obnovenie činnosti, o opätovné zriadenie pracoviska požiadal aj Okresný úrad Prievidza. “Podporné stanovisko zaslalo aj Regionálne združenie ZMOS, región Stredné Ponitrie. Generálny riaditeľ Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR žiadosti oboch úradov vyhovel a súhlasil,” doplnil prednosta.

Agendu vybavíte aj v Partizánskom

Od 1. mája sa tak obnoví činnosť výkonu štátnej správy pracoviska Okresného úradu o úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav. Sídli v Klientskom centre v budove Okresného úradu na Námestí SNP a otvorené je v pracovných dňoch od 8. 00 do 15. 00 h, v stredu až do 17.00 h, v piatok do 14. 00 h. Podľa vedenia úradu sa s obnovením činnosti na úseku dopravy a pozemných komunikácií zatiaľ nepočíta.

foto: pm