Dobrá správa: Partizánske je o krok bližšie k výstavbe cyklochodníka

411
cyklochodnik partizanske

V stredu 3. februára sa prostredníctvom videokonferencie stretli vedenie Partizánskeho a poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí. Na ňom sa prerokovával jediný bod, a to úprava právnych vzťahov v súvislosti s projektom plánovaného cyklochodníka s dĺžkou viac ako štyri kilometre.

Ako sme už v závere minulého roka informovali, nová trasa pre cyklistov bude začínať od železničného mosta v mestskej časti Šimonovany, pokračovať bude po pravej strane koruny hrádze rieky Nitry až k sútoku rieky Nitrice. Smerovať bude ďalej cez oceľovú lávku a popod most cesty medzi Brodzanmi a Veľkými Bielicami a skončí pri areáli kúpeľov v Malých Bieliciach.

Budovať bude župa

Na základe dohody primátora mesta s vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa župa bude uchádzať o zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pričom predpokladané náklady presiahli sumu jeden milión eur s 5-percentnou spoluúčasťou kraja. Výzva, ktorá sa počas roka niekoľkokrát opakuje, je zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej.

Za symbolické euro

Projekt sa bude realizovať i na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve mesta, ktoré bolo potrebné prenechať do nájmu TSK, keďže Partizánske nebude stavebníkom. Návrh uznesenia, ktoré prenajíma pozemky kraju za symbolické jedno euro, poslanci na mimoriadnom zasadnutí jednohlasne odsúhlasili. „Týždne a mesiace intenzívnej spoločnej práce v tíme mestského úradu, neraz v ťažkom rozpoložení pri neustálych pripomienkach a komplikáciách zo strany štátnej polície, Slovenského vodohospodárskeho podniku a podobne sú za nami. Posúvame sa postupne dopredu. Chcem vyjadriť nádej, že do konca volebného obdobia uvidíme aj časť hotového diela. V projekte, ktorý už bude kompletne v rukách župy, ide o prvú časť cyklochodníka spájajúceho Partizánske a Prievidzu v dĺžke 4,6 kilometra,“ skonštatoval primátor.

Napojiť sa chce Velux

Na ďalšom rozšírení projektu by chcel v budúcnosti participovať aj najväčší zamestnávateľ v okrese – spoločnosť Velux. „Vedeniu firmy sme predstavili náš projekt, z ich strany vznikol zámer participovať na rozširovaní cyklotrasy. Cieľom našej spolupráce je vytvoriť možnosť pre zamestnancov cestovať do práce a z práce v priemyselnom parku na bicykli,“ vysvetlila v decembri minulého roka Dáša Jakubíková, prednostka MsÚ v Partizánskom.

foto: ilustračné, pixabay.com