Dobrá správa pre vodičov: Na týchto uliciach v Partizánskom vzniknú nové parkovacie miesta

498
parkovanie partizanske

Nový systém parkovania v centre Partizánskeho sa podarilo spustiť po niekoľkých odkladoch 1. júla. Už prvé dni prevádzky ukázali, že v niektorých lokalitách chýbajú parkovacie miesta.

Z tohto dôvodu prebehlo niekoľko stretnutí s občanmi, počas ktorých sa samospráva snažila nájsť riešenie. „Výsledkom je, že sa bude budovať dodatočná parkovacia plocha na ulici Družstevná za kinom, kde predpokladáme väčší počet parkovacích miest. Štúdia naznačuje, že by ich mohlo byť okolo 50, pričom v prvej etape bude na túto aktivitu vyčlenených 40-tisíc eur,“ vysvetlila nám Dáša Jakubíková, prednostka MsÚ v Partizánskom.

Viac ako 40 parkovacích miest už vzniklo na ulici Malá okružná za Základnou školou Radovana Kaufmana, kde autá pravidelne stáli buď na ceste alebo na chodníkoch. Na tento projekt radnica vynaložila okolo 43-tisíc eur.

Čo s Rooseveltovou ulicou?

Ďalšie miesta vzniknú na Rooseveltovej ulici. Mesto predpokladá, že sa v tejto časti podarí vybudovať deväť odstavných plôch. Danú ulicu však čaká aj ďalšia zmena. Na základe požiadaviek samotných občanov by sa mala zjednosmerniť. „Je momentálne pripravený projekt, ktorý pôjde ďalej na rokovania, sú tam dosť stiesnené šírkové pomery vzhľadom na to, že na komunikáciu hneď nadväzuje chodník a ploty jednotlivých rodinných domov. Momentálne to vyzerá tak, že budeme musieť zabrať aj časť chodníka, aby mohol vzniknúť odstavný pás pri ponechaní plynulej dopravy,“ ozrejmila prednostka.

Plány s parkoviskom na Nitrianskej

Medzi odstavné plochy, kde sa dá zaparkovať auto zdarma počas celého dňa, patrí veľkokapacitné parkovisko pri výškovej budove bývalých ZDA na Nitrianskej ceste. V rámci realizácie parkovacej zóny samospráva už zabezpečila vyznačenie parkovacích miest v danej lokalite. Tie mali byť súčasťou rozsiahleho projektu. „Je vypracovaná štúdia, ktorá do budúcnosti počíta s vybudovaním odbočovacieho pruhu, spevnením krajnice a rekonštrukciou celej plochy. Bohužiaľ, investičný náklad, ktorý bol vyčíslený v štúdii, je viac ako 400-tisíc eur a to sú prostriedky, ktoré momentálne v rozpočte nemáme alokované. Čo ale robíme, je verejné osvetlenie od podchodu k tomuto záchytnému parkovisku, aby vodiči, ktorí ho využívajú, mohli bezpečne prejsť do práce aj v zimných mesiacoch,“ doplnila Dáša Jakubíková.

Viac o parkovaní v centre Partizánskeho:

Nový systém parkovania v Partizánskom opäť prešiel zmenami

Za parkovanie si v centre Partizánskeho zaplatíme, koľko nás to bude stáť?

foto: partizanske.sk