Dobrovoľníci z Veľkého Klíža vdýchli život starému cintorínu

108
OZ TU Žijeme Veľký Klíž, sadenie stromov, starý cintorín Klížske Hradište

Občianske združenie (OZ) TU Žijeme vo Veľkom Klíži sa venuje predovšetkým deťom, ochrane životného prostredia a obnove historických pamiatok. Ešte v roku 2022 na starom cintoríne v obci, konkrétne v časti Klížske Hradište vysadili lipy a čerešne.

V úvode marca sa do sadenia pustili nielen členovia OZ, ale aj miestne deti, ktorým prišli pomôcť aj dvaja rodičia. Spoločne vysadili 40 koreňov zlatého dažďa a 9 bršlenov. „Rozhodli sme sa oddeliť cintorín od poľnej cesty živým plotom. Zároveň tak vyplníme miesto pod agátmi, ktoré tam rastú. Na jar bude krásne žltý a potom zelený až do zimy. Deťom sa takáto aktivita páčila, a to napriek veternému a chladnejšiemu počasiu. Spoločne si pomáhali, povzbudzovali sa,“ priblížila Zuzana Dolná, predsedníčka OZ TU Žijeme.

Dobrovoľníci, zbieranie konárov, deti, starý cintorín, Klížske Hradište
Okrem sadenia sa dobrovoľníci venovali aj jarnému upratovaniu

Jeden občan z obce im ponúkol sadenice, vybrali lokalitu a následne to odkonzultovali so starostom Veľkého Klíža Antonom Stankom. „Veríme, že sa rastliny príjmu a o niekoľko rokov bude na jar živý plot takpovediac svietiť do ďaleka,“ uviedla predsedníčka OZ.

Ochrana pred zverou

Okrem výsadby odpratali aj konáre z polámaných starých moruší, ktoré na cintoríne rastú. Detskí pomocníci pomáhali aj pri ich nosení či nakladaní na vlečku. Občianske združenie sa zameralo aj na ohradenie zasadených rastlín, keďže starý cintorín nie je oplotený. Nachádza sa na konci obce, hneď pri poliach. „Mnoho vysokej zveri prichádza na polia, kde je zasiata repka olejná, práve cez starý cintorín. Aby naša práca nevyšla nazmar a rastliny neboli zverou zničené, pristúpili sme k ich oploteniu. Veríme, že ich takto aspoň zo začiatku ochránime,“ vysvetľuje Zuzana Dolná. Živý plot si vyžaduje starostlivosť od jari do jesene, samozrejme, v závislosti od počasia. Spoločne s deťmi ho budú chodiť polievať.

sadenie žltého dažďa a bršlenov, OZ TU Žijeme Veľký Klíž

Po krajoch cintorína rastú staré moruše, viaceré konáre sú však suché. Ako nám prezradila Zuzana Dolná, v spolupráci s obcou Veľký Klíž pripravujú ich orezanie, aby neohrozovali návštevníkov starého cintorína či rozhľadne Chotenovec, keďže jedno z parkovísk pre turistov sa nachádza práve pri starom cintoríne. Už teraz majú nápady na ďalšiu výsadbu v danej lokalite. „Uvidíme, ako to celé ešte dozrie,“ dodala predsedníčka OZ.

Foto:  FB OZ TU Žijeme

Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Miluje knihy a písanie. Rada s ľuďmi komunikuje a rovnako ich počúva, preto ju baví prinášať životné príbehy, ktoré majú výpovednú hodnotu.